"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Mọi sinh hoạt từ ngày 6-8/09 tại nhà thờ sẽ tạm ngưng, HT dự trại bồi dưỡng.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 14 tháng 09 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Thanh Niên sẽ thông báo sau
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, cô Điệp, bà Kiều, em Vy, cô Kim,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Trúc, bà Kiều,...
* Trại bồi dưỡng của Hội thánh tổ chức tại Skyranch từ ngày 6-8 tháng 9.
Xin lưu ý: mọi sinh hoạt thờ phượng trong các ngày 6-8/09 tại nhà thờ đều tạm ngưng
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình tuần 15/9: Ông Trần-kim-Tuyền

Last Update
05-Sep-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu

Chào mừng quí vị đến với


Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam


Website nầy được thiết kế chỉ mong làm cánh thư

Hội Thánh nầy được thiết lập chỉ ước làm vòng tay

Để giới thiệu cùng quí vị một Tin Lành Cứu Rỗi từ Trời

Nguyện Đức Chúa Trời là Nguồn Cứu Rỗi ban phước cho những ai

Đọc những bài viết,

Nghe những lời chứng,

Và tìm đến thờ phượng Ngài làm Nguồn Sống đời mình.

CN ngày 01/09/2019 Ba Điều Ước

TRẠI BỒI DƯỠNG CỦA HỘI THÁNH COLORADO SPRINGS
TỔ CHỨC TẠI SKY RANCH HORN CREEK
TỪ NGÀY 06-08 THÁNG 09 NĂM 2019
(Xin Lưu Ý: Không có sinh hoạt tại nhà thờ)
(Click vào hình để mở lớn)

Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam

Colorado Springs, CO

Địa chỉ liên lạc:
619 Tia Juana Street
Colorado Springs, CO 80909
Tel: 719-632-3293

Địa điểm thờ phượng:
2704 Verde Dr.
Colorado Springs, CO 80910


Vietnamese Evangelical Baptist Church
At Colorado Springs