"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 23/6 của người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm,
Lớp thanh niên tuần nầy sẽ tạm nghỉ
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Thúy,
bà H.Liên, con dâu bà Kim, bà Hà, cô Sương, Thomas (con cô Kimlài),...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Timothy Phúc, cô Khánh, bà Hứa Mỹ,
cô Kim-Lài, Cô Hiếu, cô Chi, a/c Triết & Thủy,...
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho Đại Hội Liên Hữu Báp Tít 34 tại San Jose, CA từ 5-8/7/2018
* Cầu nguyện cho hôn lễ anh chị Quang-Thoại & Thiên Thanh lúc 5:00pm chiều CN 24/6/2018
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Anh Đặng Hùng
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
18-Jun-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu

Chào mừng quí vị đến với


Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam


Website nầy được thiết kế chỉ mong làm cánh thư

Hội Thánh nầy được thiết lập chỉ ước làm vòng tay

Để giới thiệu cùng quí vị một Tin Lành Cứu Rỗi từ Trời

Nguyện Đức Chúa Trời là Nguồn Cứu Rỗi ban phước cho những ai

Đọc những bài viết,

Nghe những lời chứng,

Và tìm đến thờ phượng Ngài làm Nguồn Sống đời mình.

CN 17-06-2018 Hãy Cho Con Đức Tin Cha

(Click vào hình để mở lớn)

Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam

Colorado Springs, CO

Địa chỉ liên lạc:
619 Tia Juana Street
Colorado Springs, CO 80909
Tel: 719-632-3293

Địa điểm thờ phượng:
2704 Verde Dr.
Colorado Springs, CO 80910


Vietnamese Evangelical Baptist Church
At Colorado Springs