"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am như thường lệ, sáng Chúa Nhật lúc 9:15am không có
* Mọi sinh hoạt khác trong ngày 25-27/08 tại nhà thờ sẽ tạm ngưng vì HT dự trại bồi dưỡng
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Mỹ-Loan, cô Mỹ,
bà Hà, cô Sương, cô Khánh, cô Mỹ Loan, em Khoa, MS Lê Khắc Tuyển, MS Huệ-Nhật,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: bà Kiều, bà Thăng, bà Hiệp,...
* Cầu nguyện cho những người sẽ trở về: Cô Xuân, cô Như-Ý, cô Hiền, anh Lâm,...
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho diễn giả cho trại bồi dưỡng: Mục Sư Trần-Đình-Hân
* Cầu nguyện cho tân tín hữu mới tin Chúa trong tuần: cô Lê Nhựt Diễm Thắm
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: ông Nguyễn Phước Hiển
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
21-Aug-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu

Chào mừng quí vị đến với


Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam


Website nầy được thiết kế chỉ mong làm cánh thư

Hội Thánh nầy được thiết lập chỉ ước làm vòng tay

Để giới thiệu cùng quí vị một Tin Lành Cứu Rỗi từ Trời

Nguyện Đức Chúa Trời là Nguồn Cứu Rỗi ban phước cho những ai

Đọc những bài viết,

Nghe những lời chứng,

Và tìm đến thờ phượng Ngài làm Nguồn Sống đời mình.

CN 12-08-2018 Sống Trong Đức Tin
CN 19-08-2018 Hình Ảnh Người Con Chúa

Các tín hữu nhận báp têm trong Chúa Nhật ngày 12/08Tin Chúa trong Chúa Nhật 19/08: Cô Lê Nhựt Diễm Thắm


(Click vào hình để mở lớn)

Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam

Colorado Springs, CO

Địa chỉ liên lạc:
619 Tia Juana Street
Colorado Springs, CO 80909
Tel: 719-632-3293

Địa điểm thờ phượng:
2704 Verde Dr.
Colorado Springs, CO 80910


Vietnamese Evangelical Baptist Church
At Colorado Springs