"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 24/3 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
* Lớp thanh niên có chương trình trại bồi dưỡng tại Park County từ 24-26/03
* Hướng dẫn nhóm tuần sau: ông Mai-Quang-Rít
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: Bà Truyền, bà Hà, cô Thúy,...
* Cầu nguyện đặc biệt cho cháu ngoại bà Hồng-Liên đau nặng đã chuyển lên Denver
* Cầu nguyện cho những người đi xa tuần nầy: ÔB Lư, cô Thùy Liên, a/c Joey & Trúc...
* Cám ơn Chúa ban cho a/c Hoài-Bão & Hồng Hoa cháu trai Evan Le sinh ngày 14/3/2018
* Cầu nguyện cho trại bồi dưỡng thanh niên từ 24-26/03
* Cầu nguyện cho chương trình nhóm tối thương khó (30/3) và Lễ Phục Sinh (01/4)
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
19-Mar-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu

Chào mừng quí vị đến với


Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam


Website nầy được thiết kế chỉ mong làm cánh thư

Hội Thánh nầy được thiết lập chỉ ước làm vòng tay

Để giới thiệu cùng quí vị một Tin Lành Cứu Rỗi từ Trời

Nguyện Đức Chúa Trời là Nguồn Cứu Rỗi ban phước cho những ai

Đọc những bài viết,

Nghe những lời chứng,

Và tìm đến thờ phượng Ngài làm Nguồn Sống đời mình.

CN 03-18-2018 Chúa Khóc Cho Ai

Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam

Colorado Springs, CO

Địa chỉ liên lạc:
619 Tia Juana Street
Colorado Springs, CO 80909
Tel: 719-632-3293

Địa điểm thờ phượng:
2704 Verde Dr.
Colorado Springs, CO 80910


Vietnamese Evangelical Baptist Church
At Colorado Springs