"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Buổi học kinh thánh tối thứ bảy 20/10 của Lớp Người Lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho Lễ Dâng Con, bé Ethan, con của a/c Quân & Anh-Thư vào CN 21/10/2018
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Mỹ-Loan, bà Hứa-Mỹ,
em Khoa, MS Lê Khắc Tuyển, MS Huệ-Nhật, cô Khánh, ông Rít, ÔB Lư, anh Sinh,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: bà Kiều, anh Timothy Phúc,...
* Cầu nguyện cho ÔB giáo sĩ Randy & Jill Vernon cuối tháng 10 sẽ về VN hầu việc Chúa.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu giữ vẹn và lớn lên trong đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm tuần sau: Ông Trần-Kim-Tuyền.
Last Update
15-Oct-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu

Chào mừng quí vị đến với


Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam


Website nầy được thiết kế chỉ mong làm cánh thư

Hội Thánh nầy được thiết lập chỉ ước làm vòng tay

Để giới thiệu cùng quí vị một Tin Lành Cứu Rỗi từ Trời

Nguyện Đức Chúa Trời là Nguồn Cứu Rỗi ban phước cho những ai

Đọc những bài viết,

Nghe những lời chứng,

Và tìm đến thờ phượng Ngài làm Nguồn Sống đời mình.

CN 14-10-2018 Đèn Không Còn Trên Giá
(Giảng cho HT Aurora-Denver)

(Click vào hình để mở lớn)

Hội-Thánh Truyền-Giáo
Báp-Tít Việt-Nam

Colorado Springs, CO

Địa chỉ liên lạc:
619 Tia Juana Street
Colorado Springs, CO 80909
Tel: 719-632-3293

Địa điểm thờ phượng:
2704 Verde Dr.
Colorado Springs, CO 80910


Vietnamese Evangelical Baptist Church
At Colorado Springs