"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 20 tháng 04 của lớp người lớn tại nhà thờ tạm nghỉ,
lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, em Camille, ông Lư,
cô Khánh, bà HồngLiên, bà Phước, bà Sương, cô Như Ý, em Vy,...
* Chương trình làm chứng của Cô Wendy Phùng tối thứ năm tại nhà thờ lúc 7:00pm.
* Chương trình Thương Khó tổ chức tại nhà thờ vào tối thứ sáu 18/4 lúc 7:00pm.
* Chương trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhật 21/4 lúc 10:00am tại nhà thờ; thông công Potluck
* Chương trình họp bạn thanh niên tại nhà thờ Central (MS Liêm) 26 & 27 tháng 4
* Quí tín hữu tham dự Đại Hội Báp Tít 2019 xin vào web www.daihoibaptit.org đăng ký.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Khánh, cô Phúc, anh Lâm,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Mục Sư quản nhiệm
Last Update
15-Apr-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Được Tòa Soạn Đặc-San Suối-Thiêng cho phép
chúng tôi đăng lại các số báo trên mạng nầy.
Xin Click Chọn Số Báo Để Xem


10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54