"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy của người lớn tuần nầy lúc 7:30pm tại nhà thờ
lớp thanh niên học lúc 7:45pm tại nhà anh chị Hùng & Thắm.
* Sinh hoạt Tết Bính Tuất vào sáng Chúa Nhật ngày 18/2 (mùng 3) lúc 10:00am
Xin mỗi gia đình chuẩn bị thức ăn để thông công Potluck.
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: bà Truyền, bà Hà, cô Đào, bà Kim Wilsons, bà Kiều,
cô Sương, bà Hiệp, anh Nam, nhiều tín hữu và các cháu nhỏ trong HT bị flu,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: g/đ Cô Ánh, ÔB Randy, ÔB Vinh,
cô Diễm Phúc & cháu Andrew, ÔB Út Một, cô Bích Phượng,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
22-Jan-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails