"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Kính mời toàn thể hội thánh đến tham dự buổi tiệc tất niên tại nhà thầy cô Triết & Thủy
lúc 7:30pm tối thứ bảy tuần nầy ngày 02/02 nhà số 835 Tyco Ct, CO 80906
* Chương trình nhóm Tết Kỷ Hợi của HT vào sáng CN ngày 10/2/2019; thông công potluck.
* Mời các tín hữu dự phần ban hát ngày Tết ở lại sau giờ thông công tập hát
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Hứa-Mỹ, bà Kiều, cô Khánh,
bà HồngLiên, em Nathaniel, em Camille, em Vy, cô Sương, cô Phước, ông Rít, bà Ngọc,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Cô Thăng, gđ Cô Ánh, Randy & Jill, ÔB Vinh,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Cô Nguyễn-Thu-Thủy
Last Update
28-Jan-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails