"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 31/3 của người lớn và thanh niên không có
* Lớp người lớn sẽ học lại vào tối thứ bảy 7/04 tại nhà thờ lúc 7:30pm
* Tối thứ năm ban hát có mặt tại nhà thờ lúc 7:30pm để ôn bài hát
* Chương trình nhóm Lễ Thương Khó lúc 7:30pm tối thứ sáu 30/3 tại nhà thờ
* Chương trình Lễ Phục Sinh lúc 10:00am sáng CN 1/04 tại nhà thờ (ăn Potluck)
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Truyền, bà Hà, cô Thúy, bà MS, ...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: ÔB Lư, Ô Randy, cô Thùy Liên, a/c Joey & Trúc...
* Tin buồn: Anh của bà Hứa Mỹ qua đời tại Houston, TX. Xin Chúa yên ủi Bà & tang quyến
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
26-Mar-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails