"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 30 tháng 03 của lớp người lớn tại nhà thờ lúc 7:30pm
và Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Hứa-Mỹ, bà Kiều,
cô Khánh, bà HồngLiên, em Camille, cô Sương, cô Phước, ông Lư, cô Như Ý,...
* Mời quí tín hữu tham dự ban hát Phục Sinh ở lại tập hát sau giờ thông công
* Quí tín hữu tham dự Đại Hội Báp Tít 2019 xin vào web www.daihoibaptit.org đăng ký.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: ô. Hùng, cô Khánh, g/đ Đức & Huyền, cô Phúc,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: A. Trần-Nguyễn-Hải-Tuyên
Last Update
26-Mar-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails