"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 26/5 của hai lớp người lớn và thanh niên tại nhà thờ
Lớp người lớn bắt đầu lúc 7:30pm, thanh niên lúc 7:45pm
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Thúy,
cháu ngoại bà H.Liên, con dâu bà Kim, bà Hà, cô Sương,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Timothy Phúc, cô Chương Khánh, bà Hứa Mỹ,
gia đình a/c Đặng Hùng, a/c Nguyễn Kim Điền, cô Kim Lài,...
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Ông Mai-Quang Rít
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
21-May-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails