"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 30/6 của người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm,
Lớp thanh niên sẽ học tại nhà mới của anh chị Nguyễn Kim Điền lúc 7:45pm
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Thúy,
bà H.Liên, con dâu bà Kim, bà Hà, cô Sương, Thomas (con cô Kimlài),...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Timothy Phúc, cô Khánh, Cô Hiếu, cô Chi,...
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho Đại Hội Liên Hữu Báp Tít 34 tại San Jose, CA từ 5-8/7/2018
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Anh Lê-Hoài-Thương
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
25-Jun-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails