"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 29 tháng 06 của lớp người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
lớp Thanh Niên cũng sẽ học tại nhà thờ lúc 7:45pm.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, em Camille, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Phước, bà Sương, em Vy, cô Điệp, bà Kiều,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Bà Hứa Mỹ, a. Lâm, anh Joel, a/c Thanh & Thoại,...
* Chương trình VBS của Hội Thánh sẽ tổ chức từ 18-21 tháng 7 tại nhà thờ.
* Trại bồi dưỡng của Hội thánh tổ chức tại Skyranch từ ngày 6-8 tháng 9.
* Cầu nguyện cho Đại Hội Báp Tít 2019 từ 04-07 tháng 7, 2019 tại Atlanta, GA.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình tuần sau: Anh Lê-Hoài-Thương

Last Update
24-Jun-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails