"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 28/7 của người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm,
Lớp thanh niên cũng học tại nhà thờ lúc 7:45pm.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Thúy, cô Mỹ,
bà Hà, cô Sương, Michael (con cô Kimlài), cô Khánh,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: ÔB Vinh, cô Thúy, a/c Thanh & Thoại, a/c Triết & Thủy,...
* Cầu nguyện cho g/đ a/c Đặng Văn Hùng di chuyển qua North Carolina tuần nầy
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho các tín hữu sẽ nhận báp têm vào tháng 08
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Anh Hải-Tuyên
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
23-Jul-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails