"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am như thường lệ, sáng Chúa Nhật lúc 9:15am không có
* Mọi sinh hoạt khác trong ngày 25-27/08 tại nhà thờ sẽ tạm ngưng vì HT dự trại bồi dưỡng
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Mỹ-Loan, cô Mỹ,
bà Hà, cô Sương, cô Khánh, cô Mỹ Loan, em Khoa, MS Lê Khắc Tuyển, MS Huệ-Nhật,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: bà Kiều, bà Thăng, bà Hiệp,...
* Cầu nguyện cho những người sẽ trở về: Cô Xuân, cô Như-Ý, cô Hiền, anh Lâm,...
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho diễn giả cho trại bồi dưỡng: Mục Sư Trần-Đình-Hân
* Cầu nguyện cho tân tín hữu mới tin Chúa trong tuần: cô Lê Nhựt Diễm Thắm
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: ông Nguyễn Phước Hiển
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
21-Aug-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails