"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Buổi học kinh thánh tối thứ bảy 29/09 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
Lớp Thanh Niên sẽ học tại nhành a/c Lê-Hoài-Thương lúc 7:45pm.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Mỹ-Loan, bà Hứa-Mỹ,
em Khoa, MS Lê Khắc Tuyển, MS Huệ-Nhật,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: bà Kiều, anh Timothy Phúc,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu giữ vẹn và lớn lên trong đức tin mình
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Cô Nguyễn-Lê-Lan
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
25-Sep-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails