"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Mọi sinh hoạt từ ngày 6-8/09 tại nhà thờ sẽ tạm ngưng, HT dự trại bồi dưỡng.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 14 tháng 09 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Thanh Niên sẽ thông báo sau
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, cô Điệp, bà Kiều, em Vy, cô Kim,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Trúc, bà Kiều,...
* Trại bồi dưỡng của Hội thánh tổ chức tại Skyranch từ ngày 6-8 tháng 9.
Xin lưu ý: mọi sinh hoạt thờ phượng trong các ngày 6-8/09 tại nhà thờ đều tạm ngưng
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình tuần 15/9: Ông Trần-kim-Tuyền

Last Update
05-Sep-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails