"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Buổi học kinh thánh tối thứ bảy 20/10 của Lớp Người Lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho Lễ Dâng Con, bé Ethan, con của a/c Quân & Anh-Thư vào CN 21/10/2018
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Mỹ-Loan, bà Hứa-Mỹ,
em Khoa, MS Lê Khắc Tuyển, MS Huệ-Nhật, cô Khánh, ông Rít, ÔB Lư, anh Sinh,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: bà Kiều, anh Timothy Phúc,...
* Cầu nguyện cho ÔB giáo sĩ Randy & Jill Vernon cuối tháng 10 sẽ về VN hầu việc Chúa.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu giữ vẹn và lớn lên trong đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm tuần sau: Ông Trần-Kim-Tuyền.
Last Update
15-Oct-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails