"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Buổi học kinh thánh tối thứ bảy 27/10 của Lớp Người Lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Mỹ-Loan, bà Hứa-Mỹ,
em Khoa, MS Lê Khắc Tuyển, cô Khánh, ÔB Lư, anh Sinh, em Vy,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: bà Kiều, anh Timothy Phúc, ÔB Randy & Jill, a/c Tony,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm tuần sau: Anh Lê-hoài-Thương.
Last Update
22-Oct-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails