"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Các lớp học Kinh Thánh tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới
* Chương trình tổng kết ôn thi Kinh Thánh vào Chúa Nhật 31/12.
* Cầu nguyện cho tín hữu mới: bà Kim Hương Wilsons
* Cám ơn Chúa về Chương trình Lễ Giáng Sinh đêm 24/12/2017 phước hạnh và tốt lành
* Cầu nguyện cho những thân hữu đã đến dự nhóm Giáng Sinh với Hội-thánh
* Chúc mừng các bạn sinh viên ra trường: Samantha Mai, Kevin Lê,...
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: g/đ bà Hồng Liên, bà Truyền, chị cô Út,...
* Cầu nguyện những người đi xa: g/đ Cô Ánh, Cô Điệp, ÔB Vinh, A. Timothy Phúc,
g/đ a/c Thương & Thảo, g/đ a/c Sinh & Kiều, a Duy Phùng,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT & Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
25-Dec-2017
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails