"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 23/6 của người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm,
Lớp thanh niên tuần nầy sẽ tạm nghỉ
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Thúy,
bà H.Liên, con dâu bà Kim, bà Hà, cô Sương, Thomas (con cô Kimlài),...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Timothy Phúc, cô Khánh, bà Hứa Mỹ,
cô Kim-Lài, Cô Hiếu, cô Chi, a/c Triết & Thủy,...
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho Đại Hội Liên Hữu Báp Tít 34 tại San Jose, CA từ 5-8/7/2018
* Cầu nguyện cho hôn lễ anh chị Quang-Thoại & Thiên Thanh lúc 5:00pm chiều CN 24/6/2018
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Anh Đặng Hùng
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
18-Jun-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu

Mục Sư Quản Nhiệm
Lê-Thành-Chung
Tel: 719-632-3293 (H)
Tel: 719-360-5722 (C)
Email: chungle@juno.com
Email: revchungle@yahoo.com
Thư Ký
Mr. Đặng John Hùng
Tel: 480-512-1428 (C)
Email: johnvandang@yahoo.com
Thủ Quỹ
Mrs. Nguyễn-Lê-Lan
Tel: 719-532-0412 (H)
Email: parttrap@gmail.com
Chấp sự trưởng
Mr.Lê-Hoài-Thương
Tel: 719-963-8721 (C)
Email: thuongthaole@gmail.com
Điều Phối Viên
Mr. Trần-Nguyễn-Hải-Tuyên
Tel: 719-201-8902 (C)
Email: haitran321@yahoo.com
Trưởng Ban Thanh Niên
Mr. Mai-Quang-Thoại
Tel: 719-661-5739 (C)
Email: tqmai@live.com
Spiritual Secretary
Mr. Lê-Hoài-Bão
Tel: 719-632-3293 (H)
Email: hoaibao1982@gmail.com
Activities Secretary
Ms. HạnhLinh Đào
Tel: 719-237-7693 (C)
Email: linh_h_le@yahoo.com