"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học kinh thánh thứ bảy người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm;
Lớp thanh niên tiếng Anh học tại nhà ac Phúc & Linh vào tối thứ tư lúc 7:30pm,
Lớp tráng niên sẽ học vào thứ bảy lúc 7:30pm tại nhà a/c Thoại & Thanh.
* Đại Hội Liên Hội Báp Tít 36 tại Washington D.C, xin vào web daihoibaptit.org
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm, anh Hiền,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Phượng, cô Thúy,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, BCH Thanh & Tráng Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình nhóm tuần nầy: Anh Lê-Hoài-Thương

Last Update
27 Feb 2020
Sách Báo
Events
Tài Liệu

Mục Sư Quản Nhiệm
Lê-Thành-Chung
Tel: 719-632-3293 (H)
Tel: 719-360-5722 (C)
Email: chungle@juno.com
Email: revchungle@yahoo.com
Chấp Sự Trưởng
Mr. Trần-Nguyễn-Hải-Tuyên
Tel: 719-203-0992 (C)
Email: haitran321@yahoo.com
Thư Ký
Mr. Lê-Hoài-Thương
Tel: 719-963-8721 (C)
Email: traceytran75@msn.com
Thủ Quỹ
Mr. Nguyễn-Khắc-Sinh
Tel: 719-201-4074 (C)
Email: sknguyen2@hotmail.com
Điều Phối Viên
Mr. Nguyễn-Kim-Điền
Tel: 719-650-4695 (C)
Email: dien.ng@gmail.com
Trưởng Ban Thanh Niên
Mr. Mai-Quang-Thoại
Tel: 719-661-5739 (C)
Email: tqmai@live.com
Spiritual Secretary
Mr. Lê-Hoài-Bão
Tel: 719-360-6717 (C)
Email: hoaibao1982@gmail.com
Activities Secretary
Ms. HạnhLinh Đào
Tel: 719-237-7693 (C)
Email: linh_h_le@yahoo.com