"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Cảm nghĩ về Đại Hội Tây Bắc 2009


 Được mời chia sẻ Lời Chúa trong Đại Hội Tây Bắc Mỹ 2009 tổ chức tại Salem, Oregon từ ngày 5 đến 7 tháng 9 năm 2009 là một vinh dự rất lớn Chúa dành cho tôi. Trong Đại Hội nầy, tôi học biết được sự hiệp nhất giữa các Hội Thánh thuộc những hệ phái khác nhau nhưng lại đứng chung với nhau, làm việc chung với nhau, thờ phượng Chúa chung với nhau, gây dựng vương quốc Trời chung với nhau trong suốt 32 năm qua, quả là một điều kỳ diệu Chúa làm giữa vòng con dân Chúa.

 Cũng trong Đại Hội nầy, là Đại Hội duy nhất mà các tôi tớ Chúa đến dự được chu cấp 100% chi phí ăn ở. Một sự giúp đỡ thật cụ thể cho những người hầu việc Chúa có thêm điều kiện, có thêm khích lệ đến dự hội đồng bồi linh như thế.

 Đại Hội Tây Bắc Mỹ năm 2009 được tổ chức tại trại MACLEAY CHRISTIAN RETREAT, một địa điểm vừa đẹp, vừa mới, vừa lý tưởng cho những ngày bồi dưỡng tâm linh. Hòa với tinh thần cởi mở, hiệp một và đồng lòng yêu Chúa, trong chủ đề TIN CẬY VÀO CHÚA, con dân Chúa đã nhóm nhau dưới chân Chúa thật phước hạnh: phước hạnh đến cho những tấm lòng tin cậy, phước hạnh đến từ một Đấng đáng tin cậy.

 Tôi học những bài học nầy với Chúa trong một thời gian dài, để hiểu được sự trông cậy nơi Chúa không gì khác hơn là ‘cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin’ (Rôma 4:18a), một khi đã cậy thì phải tin; và nếu ‘không tin, chắc sẽ không đứng vững được’ (Êsai 7:9b), cho nên đã tin thì phải cậy vậy.

09-06-09
Lòng trông cậy của niềm tin (Êsai 7:1-16)
09-05-09
Niềm Tin Của lòng trông cậy (Luca 8:40-56)