"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 20 tháng 04 của lớp người lớn tại nhà thờ tạm nghỉ,
lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, em Camille, ông Lư,
cô Khánh, bà HồngLiên, bà Phước, bà Sương, cô Như Ý, em Vy,...
* Chương trình làm chứng của Cô Wendy Phùng tối thứ năm tại nhà thờ lúc 7:00pm.
* Chương trình Thương Khó tổ chức tại nhà thờ vào tối thứ sáu 18/4 lúc 7:00pm.
* Chương trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhật 21/4 lúc 10:00am tại nhà thờ; thông công Potluck
* Chương trình họp bạn thanh niên tại nhà thờ Central (MS Liêm) 26 & 27 tháng 4
* Quí tín hữu tham dự Đại Hội Báp Tít 2019 xin vào web www.daihoibaptit.org đăng ký.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Khánh, cô Phúc, anh Lâm,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Mục Sư quản nhiệm
Last Update
15-Apr-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu


    Xin quí vị liên lạc với chúng tôi nếu cần giúp đỡ,
và xin đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể làm cho website này tốt hơn.

  Xin cảm ơn quí vị