"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy người lớn tuần nầy lúc 7:30pm tại nhà thờ;
* Lớp thanh niên xin liên lạc với anh Mai Quang Thoại
* Chương trình nhóm Tết Kỷ Hợi của HT vào sáng CN ngày 10/2/2019
* Mời các tín hữu dự phần ban hát ngày Tết ở lại sau giờ thông công tập hát
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Hứa-Mỹ, bà Kiều,
bà HồngLiên, em Nathaniel, em Camille, em Vy, cô Sương, cô Phước, ông Rít,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Cô Thăng, gđ Cô Ánh, Randy & Jill, ÔB Vinh, cô Khánh,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Ông Trần-Kim-Tuyền
Last Update
21-Jan-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Lễ Tạ Ơn 2015
ParkingLot
Father's Day 2015
Tết Ất Mùi
Đính Hôn Hoài-Bão & Hồng-Hoa
Lễ Giáng Sinh 2014
Buổi Nhóm Tạ Ơn 2014
Thánh Kinh Mùa Hè 2013
Buổi Nhóm Đầu Tiên
Hình Gia Đình Lễ Tạ Ơn 2011
Mother's Day 2009 gallery
Tết 2009 gallery
Christmas 2008 gallery
Thanksgiving 2008 gallery
Sinh hoạt chung gallery
Sưu Tầm gallery