"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 16/6 của người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm,
Lớp thanh niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại
* Lễ Father's Day tổ chức tại nhà thờ lúc 10:00am Chúa Nhật ngày 17-6-2018
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Thúy,
bà H.Liên, con dâu bà Kim, bà Hà, cô Sương, Thomas (con cô Kimlài),...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Timothy Phúc, cô Khánh, bà Hứa Mỹ, a/c Triết & Thủy,
cô Sương, Ô Mười, cô Quyên, cháu Phước Hiển, Cô Hiếu, cô Chi, g/đ Thương & Thảo,...
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho Đại Hội Liên Hữu Báp Tít 34 tại San Jose, CA từ 5-8/7/2018
* Cầu nguyện cho hôn lễ anh chị Quang-Thoại & Thiên Thanh lúc 5:00pm chiều CN 24/6/2018
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Ban Thanh Niên
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
11-Jun-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Lễ Tạ Ơn 2015
ParkingLot
Father's Day 2015
Tết Ất Mùi
Đính Hôn Hoài-Bão & Hồng-Hoa
Lễ Giáng Sinh 2014
Buổi Nhóm Tạ Ơn 2014
Thánh Kinh Mùa Hè 2013
Buổi Nhóm Đầu Tiên
Hình Gia Đình Lễ Tạ Ơn 2011
Mother's Day 2009 gallery
Tết 2009 gallery
Christmas 2008 gallery
Thanksgiving 2008 gallery
Sinh hoạt chung gallery
Sưu Tầm gallery