"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học kinh thánh thứ bảy người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm;
Lớp thanh niên tiếng Anh học tại nhà ac Phúc & Linh vào tối thứ tư lúc 7:30pm,
Lớp tráng niên sẽ học vào thứ bảy lúc 7:30pm tại nhà a/c Thoại & Thanh.
* Đại Hội Liên Hội Báp Tít 36 tại Washington D.C, xin vào web daihoibaptit.org
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm, anh Hiền,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Phượng, cô Thúy,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, BCH Thanh & Tráng Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình nhóm tuần nầy: Anh Lê-Hoài-Thương

Last Update
27 Feb 2020
Sách Báo
Events
Tài Liệu