"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 24/3 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
* Lớp thanh niên có chương trình trại bồi dưỡng tại Park County từ 24-26/03
* Hướng dẫn nhóm tuần sau: ông Mai-Quang-Rít
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: Bà Truyền, bà Hà, cô Thúy,...
* Cầu nguyện đặc biệt cho cháu ngoại bà Hồng-Liên đau nặng đã chuyển lên Denver
* Cầu nguyện cho những người đi xa tuần nầy: ÔB Lư, cô Thùy Liên, a/c Joey & Trúc...
* Cám ơn Chúa ban cho a/c Hoài-Bão & Hồng Hoa cháu trai Evan Le sinh ngày 14/3/2018
* Cầu nguyện cho trại bồi dưỡng thanh niên từ 24-26/03
* Cầu nguyện cho chương trình nhóm tối thương khó (30/3) và Lễ Phục Sinh (01/4)
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
19-Mar-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Lễ Tạ Ơn 2015
ParkingLot
Father's Day 2015
Tết Ất Mùi
Đính Hôn Hoài-Bão & Hồng-Hoa
Lễ Giáng Sinh 2014
Buổi Nhóm Tạ Ơn 2014
Thánh Kinh Mùa Hè 2013
Buổi Nhóm Đầu Tiên
Hình Gia Đình Lễ Tạ Ơn 2011
Mother's Day 2009 gallery
Tết 2009 gallery
Christmas 2008 gallery
Thanksgiving 2008 gallery
Sinh hoạt chung gallery
Sưu Tầm gallery