"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Buổi học kinh thánh tối thứ bảy 20/10 của Lớp Người Lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho Lễ Dâng Con, bé Ethan, con của a/c Quân & Anh-Thư vào CN 21/10/2018
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Mỹ-Loan, bà Hứa-Mỹ,
em Khoa, MS Lê Khắc Tuyển, MS Huệ-Nhật, cô Khánh, ông Rít, ÔB Lư, anh Sinh,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: bà Kiều, anh Timothy Phúc,...
* Cầu nguyện cho ÔB giáo sĩ Randy & Jill Vernon cuối tháng 10 sẽ về VN hầu việc Chúa.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu giữ vẹn và lớn lên trong đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm tuần sau: Ông Trần-Kim-Tuyền.
Last Update
15-Oct-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Lễ Tạ Ơn 2015
ParkingLot
Father's Day 2015
Tết Ất Mùi
Đính Hôn Hoài-Bão & Hồng-Hoa
Lễ Giáng Sinh 2014
Buổi Nhóm Tạ Ơn 2014
Thánh Kinh Mùa Hè 2013
Buổi Nhóm Đầu Tiên
Hình Gia Đình Lễ Tạ Ơn 2011
Mother's Day 2009 gallery
Tết 2009 gallery
Christmas 2008 gallery
Thanksgiving 2008 gallery
Sinh hoạt chung gallery
Sưu Tầm gallery