"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy của người lớn tuần nầy lúc 7:30pm tại nhà thờ
lớp thanh niên học lúc 7:45pm tại nhà anh chị Hùng & Thắm.
* Sinh hoạt Tết Bính Tuất vào sáng Chúa Nhật ngày 18/2 (mùng 3) lúc 10:00am
Xin mỗi gia đình chuẩn bị thức ăn để thông công Potluck.
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: bà Truyền, bà Hà, cô Đào, bà Kim Wilsons, bà Kiều,
cô Sương, bà Hiệp, anh Nam, nhiều tín hữu và các cháu nhỏ trong HT bị flu,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: g/đ Cô Ánh, ÔB Randy, ÔB Vinh,
cô Diễm Phúc & cháu Andrew, ÔB Út Một, cô Bích Phượng,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
22-Jan-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Lễ Tạ Ơn 2015
ParkingLot
Father's Day 2015
Tết Ất Mùi
Đính Hôn Hoài-Bão & Hồng-Hoa
Lễ Giáng Sinh 2014
Buổi Nhóm Tạ Ơn 2014
Thánh Kinh Mùa Hè 2013
Buổi Nhóm Đầu Tiên
Hình Gia Đình Lễ Tạ Ơn 2011
Mother's Day 2009 gallery
Tết 2009 gallery
Christmas 2008 gallery
Thanksgiving 2008 gallery
Sinh hoạt chung gallery
Sưu Tầm gallery