"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am như thường lệ, sáng Chúa Nhật lúc 9:15am không có
* Mọi sinh hoạt khác trong ngày 25-27/08 tại nhà thờ sẽ tạm ngưng vì HT dự trại bồi dưỡng
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Mỹ-Loan, cô Mỹ,
bà Hà, cô Sương, cô Khánh, cô Mỹ Loan, em Khoa, MS Lê Khắc Tuyển, MS Huệ-Nhật,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: bà Kiều, bà Thăng, bà Hiệp,...
* Cầu nguyện cho những người sẽ trở về: Cô Xuân, cô Như-Ý, cô Hiền, anh Lâm,...
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho diễn giả cho trại bồi dưỡng: Mục Sư Trần-Đình-Hân
* Cầu nguyện cho tân tín hữu mới tin Chúa trong tuần: cô Lê Nhựt Diễm Thắm
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: ông Nguyễn Phước Hiển
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
21-Aug-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Lễ Tạ Ơn 2015
ParkingLot
Father's Day 2015
Tết Ất Mùi
Đính Hôn Hoài-Bão & Hồng-Hoa
Lễ Giáng Sinh 2014
Buổi Nhóm Tạ Ơn 2014
Thánh Kinh Mùa Hè 2013
Buổi Nhóm Đầu Tiên
Hình Gia Đình Lễ Tạ Ơn 2011
Mother's Day 2009 gallery
Tết 2009 gallery
Christmas 2008 gallery
Thanksgiving 2008 gallery
Sinh hoạt chung gallery
Sưu Tầm gallery