"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy của người lớn bắt đầu trở lại lúc 7:30pm ngày 06/01/2018
tại nhà anh chị Đặng Hùng; lớp thanh niên liên lạc với anh Mai-quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho tín hữu mới: bà Kim Hương Wilsons.
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: g/đ bà Hồng Liên, bà Truyền, chị cô Út,...
* Cầu nguyện những người đi xa: g/đ Cô Ánh, ÔB Randy, ÔB Vinh, A. Timothy Phúc,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT & Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
01-Jan-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2011) Bài Giảng (2012) Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017)
Bài Giảng (2010)
Tháng 12
12-26-10
Phục vụ Chúa (Mathiơ 1:18-25 & Luca 1:26-38)
12-19-10
Dấu hiệu lạ lùng (Luca 2:8-20)
12-12-10
Nhiệm mầu Giáng Sinh (Giăng 1:10-12)
12-05-10
Một lời dụ ngôn (Êsai 7:10-14)
Tháng 11
11-28-10
Điều Chúa mong nhìn thấy (Luca 17:11-19)
11-21-10
Khao khát chưa từng có (Luca 23:32-43)
11-14-10
Niềm vui chưa hề có (Luca 10:21-24)
11-07-10
Đức tin chưa hề thấy (Mathiơ 8:5-13)
Tháng 10
10-31-10
Bước vào kế hoạch đời đời (1 Côrinhtô 1:26-31)
10-24-10
Bước vào giao ước mới (Hêbơrơ 10:19-25)
10-17-10
Cuộc chiến với satan (Thánh Thi 56:9)
10-10-10
Lời mời ân cần (Êsai 55:6-7)
10-03-10
Thỏa Lòng(Êsai 55:1-3)
Tháng 9
09-26-10
Tình yêu đời đời (Êsai 7:1-16)
09-19-10
Tìm kiếm mặt Chúa (Thánh Thi 130)
09-05-10
Chúa và Nỗi Đau (2 samuên 12:13-25)
Tháng 8
08-29-10
Những sai lầm trong niềm tin (Ma-thi-ơ 19:16-22)
08-15-10
Đầu phục (Sáng thế ký 22:1-12)
08-08-10
Các ngươi là ai? (Công vụ 19:11-20)
08-01-10
Trở thành môn đệ (Luca 14:27-33)
Tháng 7
07-25-10
Giữ lại một phần (Công vụ 4:34-5:5)
07-18-10
Lời cầu nguyện có giá trị (Côlôse 1:9-14)
07-11-10
Các ngươi nói Ta là ai? (Ma-thi-ơ 16:13-19)
Tháng 6
06-27-10
Cây đà che mắt (Ma-thi-ơ 7:1-5)
06-20-10
Cha trên trời (Giăng 15:9)
06-13-10
Tên ngươi là chi (Sáng thế 32:24-31)
06-13-10
Đằng sau bóng che (1 Sa-mu-ên 4:1-11, giảng tại Aurora Church)
06-06-10
Chúa tỏ mình với ai (Giăng 14:22-24)
Tháng 5
05-30-10
Nếp sống cơ đốc (Giảng tại Wichita, Kansas)
05-23-10
Làm việc lớn hơn (Giăng 14:11-14)
05-16-10
La bàn thiên thượng (Giăng 14:6-7)
05-09-10
Nỗi lòng của mẹ
05-02-10
Để cuộc sống hạnh phúc (Giăng 14:1-3)
Tháng 4
04-25-10
Niềm tin còn mật đắng (Công vụ 8:9-25)
04-18-10
Chữa cho lòng nghi ngờ (Giăng 20:24-29)
04-04-10
Tìm sai chổ (Luca 24: 1-8)
Tháng 3
03-28-10
Hãy giữ kẻo ngã (Mathiơ 26: 33-35)
03-27-10
Closer to God (Họp Bạn TN CO)
03-21-10
Tại sao Chúa khóc (Luca 19: 41-44)
03-14-10
Cánh thờ phượng Chúa đẹp lòng
(MS: Trương Đạt)
03-07-10
Tiếng gọi bởi ân sủng (Luca 19: 1-10)
Tháng 2
02-28-10
Đứng trước khải tượng (Nê-hê-mi 1-2)
02-21-10
Vì tôi đã có Chúa (Thánh Thi 131)
02-07-10
Những chử "Không" đắt giá
(Mathiơ 22:1-14)
Tháng 1
01-31-10
Câu Hỏi Trắc Nghiệm (Sáng Thế Ký 3:1-13)
01-24-10
Dưới Chân Chúa (Luca 8:26-39)
01-17-10
Được sáng tạo cho Chúa (Thánh Thi 19:1-6)
01-03-10
Thách thức đầu năm (Sáng Thế Ký 12:1-5)