"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy của người lớn bắt đầu trở lại lúc 7:30pm ngày 06/01/2018
tại nhà anh chị Đặng Hùng; lớp thanh niên liên lạc với anh Mai-quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho tín hữu mới: bà Kim Hương Wilsons.
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: g/đ bà Hồng Liên, bà Truyền, chị cô Út,...
* Cầu nguyện những người đi xa: g/đ Cô Ánh, ÔB Randy, ÔB Vinh, A. Timothy Phúc,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT & Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
01-Jan-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2010) Bài Giảng (2012) Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017)
Bài Giảng (2011)
Tháng 12
12-25-11
Giáng Sinh làm biến đổi
(Luca 2:15-20)
12-24-11
Giáng Sinh niềm vui cho mọi người
(Luca 2:10-12)
12-11-11
Sứ điệp Chúa Giáng Sinh (Mathiơ 1:20-23)
12-04-11
Moving forward - Dr Mike Routt
(Philip 3:13-14)
Tháng 11
11-20-11
Trước sự phát xét của Chúa
(Đaniên 5:1-7,25-31)
11-13-11
Đức tin được thử ngiệm (Đaniên 3:8-18)
11-06-11
Nguồn sống từ trong lòng (Đaniên 1:17-21)
Tháng 10
10-30-11
Niềm tin trong sạch (Đaniên 1:1-16)
10-23-11
Thất bại từ trong lòng (Giô-Na 4:1-11)
10-16-11
Từng chặng đường đức tin
(Sáng thế ký 24:1-16)
10-09-11
Đường theo Chúa (Mathiơ 8:18-22)
10-02-11
Bủa lưới (Luca 5:1-11)
Tháng 9
09-25-11
Để Chúa được vinh hiển (Giăng 12:24-26)
09-18-11
Ơn Sai (Giô-suê 1:10-11)
09-11-11
Liên hiệp để đứng vững (Êphêsô 4:1-6)
09-04-11
Gieo cho xác thịt (Công vụ 5:1-11)
Tháng 8
08-28-11
Một phút suy nghĩ lại (Mathiơ 21:28-32)
08-21-11
Niềm vui đích thực (Luca 10:17-20)
08-14-11
Đừng bỏ mất đặc quyền - Trại hè -
Estes Park (August 2011)
08-07-11
Lời cầu nguyện cho Hội Thánh
Tháng 7
07-31-11
Bạn là ai? (Trại Phục Vụ - Kansas)
07-24-11
Có ai nghe tiếng ta (1 Samuên 3:1-4)
07-17-11
Đáp ứng tiếng gọi (Luca 5:27-32)
07-10-11
Nầy ta sắp làm việc mới (Isa 43:18-20)
Tháng 6
06-26-11
Sức chim ưng (Isa 40:29-31)
06-12-11
Không phụ lòng ủy thác (Philíp 3:12-15)
06-05-11
Nhổ cỏ lùng (Mathiơ 13:24-30,30-43)
Tháng 5
05-29-11
Bên bờ vực thẩm (Sáng thế ký 13:10-13)
05-22-11
Kinh Thánh bảo đảm điều này
(1 Têsalônica 5:1-11)
05-15-11
Chúa và Hội Thánh (2 Cô-rinh-tô 1:21-22)
05-08-11
Tình yêu của Mẹ - Mother's Day
05-01-11
Quyền Năng Biến Đổi - Nam Quốc Trung
Tháng 4
04-24-11
Tìm người sống trong vòng kẻ chết (Luca 24:1-8)
04-21-11
Jesus hay Baraba - Thương Khó 2011 (Mathiơ 27:15-26)
04-03-11
Nỗi lòng trên Thập Tự Giá (Luca 23:32-46)
04-10-11
Hợp tác với tội lỗi (Giăng 13:21-30)
04-03-11
Được phần hư nát (Giăng 19:23-24)
Tháng 3
03-27-11
Bạn ước điều gì? (2 Các Vua 2:1-15)
03-20-11
Đắc thắng nơi chiến trận
(1 Các Vua 18:20-40)
03-13-11
Trong trường huấn luyện của Chúa
(1 Các Vua 17:1-7)
03-06-11
Để được biến đổi (Giăng 2:1-11)
Tháng 2
02-27-11
Tưởng đang còn đứng vững
(Thẩm Phán 13:1-5 & 16:4-21)
02-20-11
Cám dỗ xảy đến bất ngờ (Mathiơ 4:1-11)
02-13-11
Ai là kẻ lân cận tôi (Luca 10:25-37)
Tháng 1
01-30-11
Sống theo đúng mục đích (Luca 8:26-39)
01-16-11
Đi tới (Philíp 3:12-15)
01-09-11
Được lòng khôn ngoan (Êphêsô 5:15-17)
01-02-11
Hãy đem theo bình trống (2 Các Vua 4:1-7)