"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy của người lớn bắt đầu trở lại lúc 7:30pm ngày 06/01/2018
tại nhà anh chị Đặng Hùng; lớp thanh niên liên lạc với anh Mai-quang-Thoại.
* Cầu nguyện cho tín hữu mới: bà Kim Hương Wilsons.
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: g/đ bà Hồng Liên, bà Truyền, chị cô Út,...
* Cầu nguyện những người đi xa: g/đ Cô Ánh, ÔB Randy, ÔB Vinh, A. Timothy Phúc,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT & Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
01-Jan-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2010) Bài Giảng (2011) Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017)
Bài Giảng (2012)
Tháng 12
12-30-12
Từ Máng Cỏ Đến Thập Tự (Luca 2:34-35)
12-16-12
Giao Ước Hy Vọng (Luca 1:11-17)
12-09-12
Hy Vọng Làm Quà Tặng (Luca 2:8-20)
12-02-12
Chúa Giáng Sinh Đem Lại Hy Vọng
(Luca 2:36-38)
Tháng 11
11-18-12
Hãy Cùng Nhau Tạ Ơn (Công Vụ 2:42-47)
11-11-12
Cửa Hẹp (Luca 13:22-30)
11-04-12
Khoảng Cách Lại Gần (Giăng 12:30-33)
Tháng 10
10-28-12
Khoảng Cách Từ Bên Trong - Phần 2
(Luca 15:25-32)
10-21-12
Khoảng Cách Từ Bên Trong
(Luca 15:11-24)
10-14-12
Chúa Thật Quan Tâm (Luca 7:11-17)
10-07-12
Lớp Huấn Luyện Trên Núi (Luca 9:28-36)
Tháng 9
09-30-12
Một Chỗ Diệu Kỳ - Kỷ niệm một năm
mua nhà thờ
09-23-12
Chọn Làm Người Trưởng Thành
(Êphêsô 4:11-16)
09-09-12
Chọn Biệt Riêng Cho Chúa
(Malachi 3:16-18)
09-02-12
Chọn Cuộc Sống Kết Quả (2 Phi-e-rơ 1:3-9)
Tháng 8
08-26-12
Chọn Được Chữa Lành (Giăng 5:1-9)
08-19-12
Được Gọi Để Sống Trung Tín
(Sáng thế ký 24)
08-12-12
Cuộc Đua Vẫn Còn (1 Côrinhtô 9:24-27)
08-05-12
Huấn Luyện Viên Thiên Thượng
(Giăng 21:1-8)
Tháng 7
07-22-12
Dòng Dõi Được Chọn
(Sáng thế ký 26:23-25)
07-15-12
Niềm Tin và Cuộc Sống
(Sáng thế ký 26:12-33)
07-08-12
Muối và Ánh Sáng (Mathiơ 5:13-16)
07-01-12
Nguồn Ân Phước (Thi Thiên 23)
Tháng 6
06-17-12
Đức Tin Của Cha (Sáng-Thế-Ký 22:1-14)
06-10-12
ĐCT Xếp Đặt Chi Thể (1 Côrinhtô 12:14-30)
06-03-12
Bền Vững Trong Đức Tin (Mathiơ 14:22-33)
Tháng 5
05-18-12
Làm Chi Thể Trong Thân (HDBL - Úc Châu)
05-27-12
Đường Theo Chúa (Luca 9:57-62)
05-13-12
Ước Mơ Của Mẹ (1 Samuên 1:9-28)
05-06-12
Sống Biết Yêu (Giăng 14:19-21)
Tháng 4
04-29-12
Vì Ta Sống (Giăng 14:19)
04-22-12
Kẻ Lừa Dối Bản Thân (Luca 12:16-20)
04-15-12
Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín - Denver
(Mathiơ 25:14-30)
04-15-12
Niềm Vui Giả Tạo (Luca 23:8-12)
04-08-12
Tôi đã thấy Chúa (Giăng 20:10-18)
04-01-12
Tiếng Khóc Trên Thập Tự (Mathiơ 27:45-50)
Tháng 3
03-25-12
Chén Đắng Trong Vườn (Mathiơ 26:47-56)
03-17-12
Sống để phục vụ (Giăng 13:1-17)
03-11-12
Nhà của Cha Ta (Mathiơ 21: 12-16)
03-04-12
Vì Chúa cần nó (Luca 19: 28-40)
Tháng 2
02-26-12
Chiến đấu với xác thịt (Xuất hành 17:8-16)
02-19-12
Trở lực trên đường theo Chúa
(Xuất hành 16:11-30)
02-12-12
Nước đắng hóa ra ngọt
(Xuất hành 15:22-27)
02-05-12
Dưới bóng cánh Đấng Toàn Năng
(Rutơ 4:9-22)
Tháng 1
01-29-12
Tương lai trong Đấng Christ (Rutơ 3:1-13)
01-15-12
Được tạo nên mới (Rutơ 1:1-18)
01-08-12
Dâng hiến chính mình (Rôma 1:1-2)
01-01-12
Lời nguyện đầu năm (Rôma 15:13)