"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 19 tháng 09 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Tráng Niên & Thanh Niên học tại nhà ac Thương & Thảo lúc 7:45pm
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, cô Điệp, bà Kiều, em Vy, cô Kim,...
* Chương trình tập hát Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh sau giờ thông công Chúa Nhật.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: ô. Đoàn Hùng, g/đ Cô Đào, ac Phúc & Linh, cô Điệp,...
* Cầu nguyện cho việc bầu cử Ban Chấp Sự tổ chức vào tuần sau CN ngày 20/10/2019.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình Chúa Nhật ngày 20/10: Ông Nguyễn-Phước-Hiển

Last Update
14 Oct-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2019)
Bài Giảng (2014)
Tháng 12
12-28-14
Chiếc Bóng Không Lu Mờ (Mathiơ 2:13-23)
12-21-14
Ban Cho Vì Yêu (Rôma 5:8)
12-07-14
Một Lòng Trông Đợi (Luca 2:25-35)
Tháng 11
11-30-14
Người Cơ Đốc Tạ Ơn
(I Têsalônica 5:18)
11-23-14
Khi Lòng Biết Ngợi Khen
(Luca 15:25-32)
11-16-14
Niềm Vui Của Cha (Luca 15:11-32)
11-09-14
Kẻ Giữ Lời Hứa
(Thẩm Phán 11:1-6, 29-39)
11-02-14
Kẻ Nhớ Ơn Chúa (Luca 17:11-17)
Tháng 10
10-26-14
Kẻ Quên Ơn Chúa (Sáng Thế 14:11-16)
10-19-14
Kẻ Đến Gần Chúa (Lê-Vi 10:1-3)
10-12-14
Kẻ Đại Diện Chúa (Đaniên 6:10-17)
10-05-14
Kẻ Dắt Đem Người (Đaniên 5:1-12, 25-30)
Tháng 9
09-28-14
Kẻ Dọn Đường Chúa (Mathiơ 3:1-6)
09-21-14
Khi Lòng Thành Đã Mất
(2 Sử-Ký 15:19-16:14)
09-14-14
Quyết Định Bởi Đức Tin (Rutơ 1:1-18)
09-07-14
Biểu Tượng Vinh Hiển (Galati 6:14-15)
Tháng 8
08-31-14
Cây Chúa Ưa Thích (Giêrêmi 17:7-8)
08-24-14
Những Lựa Chọn Sai Lầm
(Sáng thế ký 11:1-9)
08-17-14
Chờ Đợi Sẵn Sàng (Luca 12:35-40)
08-10-14
Ấy Là Chúa (Giăng 21:4-6)
08-03-14
Chân Dung Người Cơ Đốc (2 Cor 13:11)
(Giảng Bế Mạc ĐH Lửa Thiêng IX Canada)
Tháng 7
07-27-14
Nạn Nhân Của Quỉ (Luca 4:31-37)
07-20-14
Của Báu Trong Đấng Christ
(Êphêsô 1:17-19)
07-13-14
Vượt Trên Rào Chắn (Luca 7:1-10)
07-06-14
Tấm Lòng Bên Trong (Luca 7:36-50)
Tháng 6
06-29-14
Giàu Nơi Đức Chúa Trời
(Khải Huyền 2:8-11)
06-15-14
Gia Tài Của Cha (I Các Vua 2:1-4)
06-07-14
Hãy Giữ Kẻo Ngã
(Thẩm phán 13:1-5; 16:4-22)
06-06-14
Tận Hưởng Chúa (Thánh-thi 34:8)
06-01-14
Chúa Đụng Thêm Một Lần Nữa
(Mác 8:22-26)
Tháng 5
05-25-14
Làm Muối Của Đất (Mathiơ 5:13)
05-11-14
Người Mẹ Tuyệt Vời (2 Các Vua 4:17-21)
05-04-14
Đời Mới (Mathiơ 16:24-25)
Tháng 4
04-27-14
Đồng Sống Với Chúa (Công Vụ 3:1-11)
04-20-14
Tảng Đá Lăn Đi Rồi (Mác 16:1-7)
04-13-14
Ta Khát (Giăng 19:28-30)
04-06-14
Của Lễ Có Mùi Thơm (Mathiơ 26:6-13)
Tháng 3
03-30-14
Bắt Chước Đấng Christ (Philíp 3:7-11)
03-23-14
Đức Tin Chúa Thấy Được (Luca 23:39-43)
03-16-14
Đừng Mất Hy Vọng (Mathiơ 11:2-11)
03-09-14
Một Đấng Cảm Thông (Luca 7:11-17)
03-02-14
Tan Vỡ Chính Mình (Sáng thế 32:22-32)
Tháng 2
02-23-14
Mặc Áo Giáp Sáng Láng (Rôma 13:12-14)
02-16-14
Bước Đi Trên Sóng (Mathiơ 14:24-32)
02-09-14
Làm Vui Lòng Chúa (Hêbơrơ 11:1,6)
02-02-14
Mã Đáo Thành Công (Luca 12:16-21)
(Mừng Xuân Giáp-Ngọ)
Tháng 1
01-26-14
Lời Cầu Nguyện Làm Thay Đổi
(I Sử-ký 4:9-10)
01-19-14
Để Họ Thấy Đức Tin (Đaniên 3:13-18)
01-12-14
Để Họ Biết Danh Ngài (1 Các vua 18:30-39)
01-05-14
Ôn Cố Tri Tân (2 Côrinhtô 13:5-6)