"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp Kinh Thánh tối thứ bảy của các lớp sẽ tạm ngưng đến cuối năm
để lo cho Lễ Giáng Sinh, cho đến khi có thông báo mới.
* Thi KT mùa Giáng Sinh: Nếu chọn thi trắc nghiệm xin đọc kỹ Luca 1:26 đến 2:40;
nếu chọn thi học thuộc lòng, xin học Giêrêmi 17:5-14.
Ngày thi là Chúa Nhật 15/12, tổng kết vào Chúa Nhật 29/12.
* Lễ Giáng sinh tổ chức vào CN 22/12 lúc 7:00pm tại nhà thờ.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm, anh Hiền,...
* Mời Ban Hát tham dự tập hát tuần nầy vào tối thứ sáu lúc 7:30pm
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Cô Điệp, bà Phước,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, BCH Thanh & Tráng Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình tuần sau ngày 15/12: Anh Trần-Nguyễn-Hải-Tuyên.

Last Update
10 Dec 2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2019)
Bài Giảng (2014)
Tháng 12
12-28-14
Chiếc Bóng Không Lu Mờ (Mathiơ 2:13-23)
12-21-14
Ban Cho Vì Yêu (Rôma 5:8)
12-07-14
Một Lòng Trông Đợi (Luca 2:25-35)
Tháng 11
11-30-14
Người Cơ Đốc Tạ Ơn
(I Têsalônica 5:18)
11-23-14
Khi Lòng Biết Ngợi Khen
(Luca 15:25-32)
11-16-14
Niềm Vui Của Cha (Luca 15:11-32)
11-09-14
Kẻ Giữ Lời Hứa
(Thẩm Phán 11:1-6, 29-39)
11-02-14
Kẻ Nhớ Ơn Chúa (Luca 17:11-17)
Tháng 10
10-26-14
Kẻ Quên Ơn Chúa (Sáng Thế 14:11-16)
10-19-14
Kẻ Đến Gần Chúa (Lê-Vi 10:1-3)
10-12-14
Kẻ Đại Diện Chúa (Đaniên 6:10-17)
10-05-14
Kẻ Dắt Đem Người (Đaniên 5:1-12, 25-30)
Tháng 9
09-28-14
Kẻ Dọn Đường Chúa (Mathiơ 3:1-6)
09-21-14
Khi Lòng Thành Đã Mất
(2 Sử-Ký 15:19-16:14)
09-14-14
Quyết Định Bởi Đức Tin (Rutơ 1:1-18)
09-07-14
Biểu Tượng Vinh Hiển (Galati 6:14-15)
Tháng 8
08-31-14
Cây Chúa Ưa Thích (Giêrêmi 17:7-8)
08-24-14
Những Lựa Chọn Sai Lầm
(Sáng thế ký 11:1-9)
08-17-14
Chờ Đợi Sẵn Sàng (Luca 12:35-40)
08-10-14
Ấy Là Chúa (Giăng 21:4-6)
08-03-14
Chân Dung Người Cơ Đốc (2 Cor 13:11)
(Giảng Bế Mạc ĐH Lửa Thiêng IX Canada)
Tháng 7
07-27-14
Nạn Nhân Của Quỉ (Luca 4:31-37)
07-20-14
Của Báu Trong Đấng Christ
(Êphêsô 1:17-19)
07-13-14
Vượt Trên Rào Chắn (Luca 7:1-10)
07-06-14
Tấm Lòng Bên Trong (Luca 7:36-50)
Tháng 6
06-29-14
Giàu Nơi Đức Chúa Trời
(Khải Huyền 2:8-11)
06-15-14
Gia Tài Của Cha (I Các Vua 2:1-4)
06-07-14
Hãy Giữ Kẻo Ngã
(Thẩm phán 13:1-5; 16:4-22)
06-06-14
Tận Hưởng Chúa (Thánh-thi 34:8)
06-01-14
Chúa Đụng Thêm Một Lần Nữa
(Mác 8:22-26)
Tháng 5
05-25-14
Làm Muối Của Đất (Mathiơ 5:13)
05-11-14
Người Mẹ Tuyệt Vời (2 Các Vua 4:17-21)
05-04-14
Đời Mới (Mathiơ 16:24-25)
Tháng 4
04-27-14
Đồng Sống Với Chúa (Công Vụ 3:1-11)
04-20-14
Tảng Đá Lăn Đi Rồi (Mác 16:1-7)
04-13-14
Ta Khát (Giăng 19:28-30)
04-06-14
Của Lễ Có Mùi Thơm (Mathiơ 26:6-13)
Tháng 3
03-30-14
Bắt Chước Đấng Christ (Philíp 3:7-11)
03-23-14
Đức Tin Chúa Thấy Được (Luca 23:39-43)
03-16-14
Đừng Mất Hy Vọng (Mathiơ 11:2-11)
03-09-14
Một Đấng Cảm Thông (Luca 7:11-17)
03-02-14
Tan Vỡ Chính Mình (Sáng thế 32:22-32)
Tháng 2
02-23-14
Mặc Áo Giáp Sáng Láng (Rôma 13:12-14)
02-16-14
Bước Đi Trên Sóng (Mathiơ 14:24-32)
02-09-14
Làm Vui Lòng Chúa (Hêbơrơ 11:1,6)
02-02-14
Mã Đáo Thành Công (Luca 12:16-21)
(Mừng Xuân Giáp-Ngọ)
Tháng 1
01-26-14
Lời Cầu Nguyện Làm Thay Đổi
(I Sử-ký 4:9-10)
01-19-14
Để Họ Thấy Đức Tin (Đaniên 3:13-18)
01-12-14
Để Họ Biết Danh Ngài (1 Các vua 18:30-39)
01-05-14
Ôn Cố Tri Tân (2 Côrinhtô 13:5-6)