"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 09 tháng 11 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm & những người cảm cúm...
* Chương trình tập hát Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh sau giờ thông công Chúa Nhật.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Điệp, ôb Vinh, cô XuânNga, cô Bích,...
* Cầu nguyện cho việc bàn giao trách nhiệm của tân Ban Chấp Hành.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình Chúa Nhật ngày 10/11: Anh Trần Nguyễn Hải Tuyên

Last Update
04 Nov 2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2019)
Bài Giảng (2015)
Tháng 12
12-27-15
Sứ Mệnh Sau Giáng Sinh (Mathiơ 2:13-15)
12-12-15
Khi Ước Mơ Hiện Thực (Luca 2:25-35)
(Giảng cho HT Ân Điển)
12-13-15
Khi Chúa Chọn (Luca 1:26-28)
12-06-15
Sanh Một Lần Nữa (Giăng 3:1-11)
Tháng 11
11-29-15
Hãy Cùng Nhau Biết Ơn (Công Vụ 2:41-42)
11-22-15
Vì Lòng Biết Ơn (2 Samuên 9:1-11)
11-21-15
Ơn Càng Thêm Ơn (2 Samuên 9:1-11)
Giảng cho HT Aurora
11-15-15
Cảm Tạ Đấng Chăn Giữ (Thánh-Thi 23)
11-08-15
Trước Cảm Tạ, Sau Than Phiền?
(Dân Số Ký 13:26-33)
11-01-15
Cảm Tạ Luôn Luôn (I Têsalônica 5:16-18)
Tháng 10
10-25-15
Ban Bằng Đường Cho Chúa (Isa 40:3-5)
Giảng cho HT Garland, TX
10-18-15
Vì Sao Con Thất Bại?
(Giôsuê 7:1, 10-15, 20-26)
10-11-15
Không Còn Là Tôi Nữa (Galati 2:20-21a)
10-04-15
Niềm Vui Của Chúa (Luca 10:17-24)
Tháng 9
09-27-15
Sống Xứng Đáng Cho Chúa
(Êphêsô 4:1-2)
09-20-15
Hiến Trong Tay Chúa
(Xuất-Hành 3:9-10 & 4:1-5)
09-13-15
Bạn Thật (1 Samuên 18:1-4)
09-06-15
Chỗ Nương Cậy Vững An (Đaniên 1:1-9)
We're sorry, not available
Tháng 8
08-30-15
Cùng Nhau Phục Vụ
(Công Vụ 9:23-28 & 11:22-26)
08-23-15
Bày Tỏ Nước Thiên Đàng (Công Vụ 8:4-8)
08-16-15
Tấm Lòng Khao Khát (2 Các Vua 2:1-15)
08-09-15
Đón Nhận Nguồn Sống (Mác 5:25-34)
08-02-15
Dập Tắt Thánh-Linh (Mác 6:14-29)
Tháng 7
07-26-15
Kingdom Safari - Hành Trình Với Chúa
07-19-15
Từ Những Chiếc Vại (Giăng 2:6-8)
07-12-15
Bọt Khí Trong Đức Tin (Giăng 21:1-8)
07-05-15
Hành Trình Mới (Sáng Thế 12:1-3)
Đại Hội Liên Hữu Báp Tít 31
Tháng 6
06-28-15
Cho Chân Không Vấp Ngã
(Thánh-thi 37:3-5)
06-21-15
Tình Cha Trong Tình Chúa
(Mác 5:21-24, 35-43)
06-14-15
Hát Cho Chúa Bài Ca Mới
(Thánh-thi 149:1)
06-07-15
Kẻ Được Chúa Chọn (I Phierơ 2:9-10)
Tháng 5
05-24-15
Những Người Đến Gần Chúa
(Lê-vi 10:1-3)
05-17-15
Dưới Ngọn Cờ Của Chúa
(Xuất Hành 17:8-16)
05-10-15
Gia Tài Mẹ Cho Con (Mathiơ 15:21-28)
05-03-15
Biến Đổi Cả Ngoài Lẫn Trong
(2 Các Vua 5:8-18)
Tháng 4
04-26-15
Nước Cha Được Đến (Lu-ca 17:20-21)
04-19-15
Mật Đắng Trong Lòng (Công Vụ 8:9-25)
04-12-15
Được Gây Dựng Để Phục Vụ
(Ê-phê-sô 4:11-16)
04-05-15
Đằng Sau Sự Chết (Giăng 11:25-26)
Tháng 3
03-29-15
Thức Với Chúa (Mathiơ 26:36-46)
03-22-15
Cạm Bẫy (Luca 22:31-32, 54-55)
03-15-15
Mặt Trái Của Vấn Đề (Giăng 16:29-33)
03-08-15
Chỉ Là Một Mẫu Bánh (Giăng 13:27-30)
03-01-15
Lập Kỷ Niệm (Giôsuê 4:1-9)
Tháng 2
02-22-15
Năm Mùi Nói Chuyện Dê
(Mừng Tân Xuân Ất Mùi)
02-15-15
Valentine (I Giăng 4:9-12)
02-08-15
Một Đường Đi, Hai Lối Về
(Lu-ca 18:9-14)
02-01-15
Học Theo Chúa (Phi-líp 2:7-8)
Tháng 1
01-25-15
Mưu Chước Của Quỉ (Mathiơ 4:1-11)
01-18-15
Ước Nguyện Đầu Năm (Giăng 15:4-6)
01-11-15
Giao Ước (Êphêsô 4:32)
01-04-15
Lòng Thành Tín Chúa (Ai-ca 3:21-23)