"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 19 tháng 09 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Tráng Niên & Thanh Niên học tại nhà ac Thương & Thảo lúc 7:45pm
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, cô Điệp, bà Kiều, em Vy, cô Kim,...
* Chương trình tập hát Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh sau giờ thông công Chúa Nhật.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: ô. Đoàn Hùng, g/đ Cô Đào, ac Phúc & Linh, cô Điệp,...
* Cầu nguyện cho việc bầu cử Ban Chấp Sự tổ chức vào tuần sau CN ngày 20/10/2019.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình Chúa Nhật ngày 20/10: Ông Nguyễn-Phước-Hiển

Last Update
14 Oct-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2019)
Bài Giảng (2015)
Tháng 12
12-27-15
Sứ Mệnh Sau Giáng Sinh (Mathiơ 2:13-15)
12-12-15
Khi Ước Mơ Hiện Thực (Luca 2:25-35)
(Giảng cho HT Ân Điển)
12-13-15
Khi Chúa Chọn (Luca 1:26-28)
12-06-15
Sanh Một Lần Nữa (Giăng 3:1-11)
Tháng 11
11-29-15
Hãy Cùng Nhau Biết Ơn (Công Vụ 2:41-42)
11-22-15
Vì Lòng Biết Ơn (2 Samuên 9:1-11)
11-21-15
Ơn Càng Thêm Ơn (2 Samuên 9:1-11)
Giảng cho HT Aurora
11-15-15
Cảm Tạ Đấng Chăn Giữ (Thánh-Thi 23)
11-08-15
Trước Cảm Tạ, Sau Than Phiền?
(Dân Số Ký 13:26-33)
11-01-15
Cảm Tạ Luôn Luôn (I Têsalônica 5:16-18)
Tháng 10
10-25-15
Ban Bằng Đường Cho Chúa (Isa 40:3-5)
Giảng cho HT Garland, TX
10-18-15
Vì Sao Con Thất Bại?
(Giôsuê 7:1, 10-15, 20-26)
10-11-15
Không Còn Là Tôi Nữa (Galati 2:20-21a)
10-04-15
Niềm Vui Của Chúa (Luca 10:17-24)
Tháng 9
09-27-15
Sống Xứng Đáng Cho Chúa
(Êphêsô 4:1-2)
09-20-15
Hiến Trong Tay Chúa
(Xuất-Hành 3:9-10 & 4:1-5)
09-13-15
Bạn Thật (1 Samuên 18:1-4)
09-06-15
Chỗ Nương Cậy Vững An (Đaniên 1:1-9)
We're sorry, not available
Tháng 8
08-30-15
Cùng Nhau Phục Vụ
(Công Vụ 9:23-28 & 11:22-26)
08-23-15
Bày Tỏ Nước Thiên Đàng (Công Vụ 8:4-8)
08-16-15
Tấm Lòng Khao Khát (2 Các Vua 2:1-15)
08-09-15
Đón Nhận Nguồn Sống (Mác 5:25-34)
08-02-15
Dập Tắt Thánh-Linh (Mác 6:14-29)
Tháng 7
07-26-15
Kingdom Safari - Hành Trình Với Chúa
07-19-15
Từ Những Chiếc Vại (Giăng 2:6-8)
07-12-15
Bọt Khí Trong Đức Tin (Giăng 21:1-8)
07-05-15
Hành Trình Mới (Sáng Thế 12:1-3)
Đại Hội Liên Hữu Báp Tít 31
Tháng 6
06-28-15
Cho Chân Không Vấp Ngã
(Thánh-thi 37:3-5)
06-21-15
Tình Cha Trong Tình Chúa
(Mác 5:21-24, 35-43)
06-14-15
Hát Cho Chúa Bài Ca Mới
(Thánh-thi 149:1)
06-07-15
Kẻ Được Chúa Chọn (I Phierơ 2:9-10)
Tháng 5
05-24-15
Những Người Đến Gần Chúa
(Lê-vi 10:1-3)
05-17-15
Dưới Ngọn Cờ Của Chúa
(Xuất Hành 17:8-16)
05-10-15
Gia Tài Mẹ Cho Con (Mathiơ 15:21-28)
05-03-15
Biến Đổi Cả Ngoài Lẫn Trong
(2 Các Vua 5:8-18)
Tháng 4
04-26-15
Nước Cha Được Đến (Lu-ca 17:20-21)
04-19-15
Mật Đắng Trong Lòng (Công Vụ 8:9-25)
04-12-15
Được Gây Dựng Để Phục Vụ
(Ê-phê-sô 4:11-16)
04-05-15
Đằng Sau Sự Chết (Giăng 11:25-26)
Tháng 3
03-29-15
Thức Với Chúa (Mathiơ 26:36-46)
03-22-15
Cạm Bẫy (Luca 22:31-32, 54-55)
03-15-15
Mặt Trái Của Vấn Đề (Giăng 16:29-33)
03-08-15
Chỉ Là Một Mẫu Bánh (Giăng 13:27-30)
03-01-15
Lập Kỷ Niệm (Giôsuê 4:1-9)
Tháng 2
02-22-15
Năm Mùi Nói Chuyện Dê
(Mừng Tân Xuân Ất Mùi)
02-15-15
Valentine (I Giăng 4:9-12)
02-08-15
Một Đường Đi, Hai Lối Về
(Lu-ca 18:9-14)
02-01-15
Học Theo Chúa (Phi-líp 2:7-8)
Tháng 1
01-25-15
Mưu Chước Của Quỉ (Mathiơ 4:1-11)
01-18-15
Ước Nguyện Đầu Năm (Giăng 15:4-6)
01-11-15
Giao Ước (Êphêsô 4:32)
01-04-15
Lòng Thành Tín Chúa (Ai-ca 3:21-23)