"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy cả 2 lớp tạm ngưng để lo chương trình tập hát Giáng Sinh
cho đến khi có thông báo mới
* Hướng dẫn nhóm tuần sau Chúa Nhật 10/12: Ông Mai-Quang-Rít
* Lưu ý: Tuần nầy ban hát tập vào tối thứ sáu 8/12 lúc 7:30pm thay vì thứ bảy 9/12
* Học Kinh Thánh Giáng Sinh: Thánh Thi 16:1-11, ôn thi CN 17/12, tổng kết CN 31/12.
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: g/đ bà Hồng Liên, bà Truyền, chị cô Út,...
* Cầu nguyện cho MS Huệ Nhật sẽ đến HT Báp-tít tại Harford, CN phục vụ.
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Mục Sư Phụ Tá, Ban Chấp Sự HT & Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
04-Dec-2017
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2010) Bài Giảng (2011) Bài Giảng (2012) Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017)
Bài Giảng (2015)
Tháng 12
12-27-15
Sứ Mệnh Sau Giáng Sinh (Mathiơ 2:13-15)
12-12-15
Khi Ước Mơ Hiện Thực (Luca 2:25-35)
(Giảng cho HT Ân Điển)
12-13-15
Khi Chúa Chọn (Luca 1:26-28)
12-06-15
Sanh Một Lần Nữa (Giăng 3:1-11)
Tháng 11
11-29-15
Hãy Cùng Nhau Biết Ơn (Công Vụ 2:41-42)
11-22-15
Vì Lòng Biết Ơn (2 Samuên 9:1-11)
11-21-15
Ơn Càng Thêm Ơn (2 Samuên 9:1-11)
Giảng cho HT Aurora
11-15-15
Cảm Tạ Đấng Chăn Giữ (Thánh-Thi 23)
11-08-15
Trước Cảm Tạ, Sau Than Phiền?
(Dân Số Ký 13:26-33)
11-01-15
Cảm Tạ Luôn Luôn (I Têsalônica 5:16-18)
Tháng 10
10-25-15
Ban Bằng Đường Cho Chúa (Isa 40:3-5)
Giảng cho HT Garland, TX
10-18-15
Vì Sao Con Thất Bại?
(Giôsuê 7:1, 10-15, 20-26)
10-11-15
Không Còn Là Tôi Nữa (Galati 2:20-21a)
10-04-15
Niềm Vui Của Chúa (Luca 10:17-24)
Tháng 9
09-27-15
Sống Xứng Đáng Cho Chúa
(Êphêsô 4:1-2)
09-20-15
Hiến Trong Tay Chúa
(Xuất-Hành 3:9-10 & 4:1-5)
09-13-15
Bạn Thật (1 Samuên 18:1-4)
09-06-15
Chỗ Nương Cậy Vững An (Đaniên 1:1-9)
We're sorry, not available
Tháng 8
08-30-15
Cùng Nhau Phục Vụ
(Công Vụ 9:23-28 & 11:22-26)
08-23-15
Bày Tỏ Nước Thiên Đàng (Công Vụ 8:4-8)
08-16-15
Tấm Lòng Khao Khát (2 Các Vua 2:1-15)
08-09-15
Đón Nhận Nguồn Sống (Mác 5:25-34)
08-02-15
Dập Tắt Thánh-Linh (Mác 6:14-29)
Tháng 7
07-26-15
Kingdom Safari - Hành Trình Với Chúa
07-19-15
Từ Những Chiếc Vại (Giăng 2:6-8)
07-12-15
Bọt Khí Trong Đức Tin (Giăng 21:1-8)
07-05-15
Hành Trình Mới (Sáng Thế 12:1-3)
Đại Hội Liên Hữu Báp Tít 31
Tháng 6
06-28-15
Cho Chân Không Vấp Ngã
(Thánh-thi 37:3-5)
06-21-15
Tình Cha Trong Tình Chúa
(Mác 5:21-24, 35-43)
06-14-15
Hát Cho Chúa Bài Ca Mới
(Thánh-thi 149:1)
06-07-15
Kẻ Được Chúa Chọn (I Phierơ 2:9-10)
Tháng 5
05-24-15
Những Người Đến Gần Chúa
(Lê-vi 10:1-3)
05-17-15
Dưới Ngọn Cờ Của Chúa
(Xuất Hành 17:8-16)
05-10-15
Gia Tài Mẹ Cho Con (Mathiơ 15:21-28)
05-03-15
Biến Đổi Cả Ngoài Lẫn Trong
(2 Các Vua 5:8-18)
Tháng 4
04-26-15
Nước Cha Được Đến (Lu-ca 17:20-21)
04-19-15
Mật Đắng Trong Lòng (Công Vụ 8:9-25)
04-12-15
Được Gây Dựng Để Phục Vụ
(Ê-phê-sô 4:11-16)
04-05-15
Đằng Sau Sự Chết (Giăng 11:25-26)
Tháng 3
03-29-15
Thức Với Chúa (Mathiơ 26:36-46)
03-22-15
Cạm Bẫy (Luca 22:31-32, 54-55)
03-15-15
Mặt Trái Của Vấn Đề (Giăng 16:29-33)
03-08-15
Chỉ Là Một Mẫu Bánh (Giăng 13:27-30)
03-01-15
Lập Kỷ Niệm (Giôsuê 4:1-9)
Tháng 2
02-22-15
Năm Mùi Nói Chuyện Dê
(Mừng Tân Xuân Ất Mùi)
02-15-15
Valentine (I Giăng 4:9-12)
02-08-15
Một Đường Đi, Hai Lối Về
(Lu-ca 18:9-14)
02-01-15
Học Theo Chúa (Phi-líp 2:7-8)
Tháng 1
01-25-15
Mưu Chước Của Quỉ (Mathiơ 4:1-11)
01-18-15
Ước Nguyện Đầu Năm (Giăng 15:4-6)
01-11-15
Giao Ước (Êphêsô 4:32)
01-04-15
Lòng Thành Tín Chúa (Ai-ca 3:21-23)