"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 09 tháng 11 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm & những người cảm cúm...
* Chương trình tập hát Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh sau giờ thông công Chúa Nhật.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Điệp, ôb Vinh, cô XuânNga, cô Bích,...
* Cầu nguyện cho việc bàn giao trách nhiệm của tân Ban Chấp Hành.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình Chúa Nhật ngày 10/11: Anh Trần Nguyễn Hải Tuyên

Last Update
04 Nov 2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2019)
Bài Giảng (2016)
Tháng 12
12-30-16
Sẵn Sàng Chờ Đợi (Luca 12:35-40)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-29-16
Kẻ Đem Dắt Người (Đaniên 5:1-12)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-28-16
Môn Đệ Trung Tín (Mathiơ 25:14-30)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-10-16
Sao Lại Là Máng Cỏ? (Luca 2:4-7)
Giảng cho HT Fort Smith, AR
12-04-16
Nhà Quán Không Chỗ (Luca 2:7)
Tháng 11
11-27-16
Tạ Ơn Mà Chẳng Biết Ơn
(Luca 18:10-14)
11-20-16
Thờ Phượng Mà Cha Ưa Thích
(Khải Huyền 4:9-11)
11-13-16
Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
(Philíp 3:7-9a)
11-06-16
Không Còn Là Tinh Binh
(I Samuên 13:15b-22)
Tháng 10
10-30-16
Biết Chúa Nhiều Hơn (Giô-na 3:1-10)
10-23-16
Giữa Bàn Tiệc Với Chúa (Luca 7:36-50)
10-16-16
Nguyện Cầu Phó Thác (I Samuên 1:1-20)
10-09-16
Vẫn Còn hay Đã Mất (Khải-Huyền 2:1-7)
Giảng cho HT Garland, Fort Worth, Texas
10-02-16
Chổi Dậy và Xây Dựng Lại
(Nê-hê-mi 2:17-18)
Tháng 9
09-25-16
Đức Tin Có Kết Quả
(I Các Vua 18:41-16)
09-18-16
Được Bênh Vực Bởi Ân Điển
(Giăng 8:1-11)
09-11-16
Chúa Vẫn Luôn Ở Gần (Mathiơ 14:22-33)
09-04-16
Con Giận Có Đúng Không (Giôna 4:1-11)
Tháng 8
08-28-16
Chỗ Chúa Hẹn Gặp (Giôna 2:1-10)
08-21-16
Chạy Nhưng Không Thể Trốn
(Giôna 1:1-17)
08-14-16
Sự Sống Đời Đời - Đi Tìm hay Tận Hưởng
(Luca 10:25-37)
08-07-16
Đời Sống Chóng Qua - Philíp 1:20-21
(Trại Phục Vụ Kansas)
08-06-16
Được Lòng Khôn Ngoan - Êphêsô 5:15-17
(Trại Phục Vụ Kansas)
08-05-16
Biết Đếm Các Ngày - Thi Thiên 90:12
(Trại Phục Vụ Kansas)
Tháng 7
07-31-16
Những Hòn Sỏi Tuyển Chọn
(I Samuên 17:25-51)
07-17-16
Phục Hồi Với Chúa (I Samuên 7:2-14)
07-10-16
Niềm Vui Thay Cho Lệ Đắng
(Lu-ca 7:11-17)
07-03-16
Gặt Điều Mình Đã Gieo
(Giôsuê 7:1-5,25-20; 8:1)
Tháng 6
06-27-16
Đi Trong Lời Hứa (Giôsuê 1:1-5)
06-05-16
Buồn Ơi Là Buồn (Mathiơ 11:2-6)
Tháng 5
05-22-16
Làm Người Cầu Thay
(Sáng Thế ký 18:16-33)
05-15-16
Liên Kết với Chúa Cứu Thế
(Galati 2:20)
05-08-16
Lòng Mẹ Bao La (2 Samuên 21:10)
05-01-16
Lựa Chọn và Kết Quả (Châm-ngôn 8:34-36)
Tháng 4
04-24-16
Xây Lại Đền Thờ Chúa (Êxơra 1:1-4)
04-17-16
Thiên Đàng Từ Bên Trong (Luca 17:20-21)
04-10-16
Tiến Trình Theo Chúa (Côlôse 2:6-7)
04-03-16
Khi Đức Tin Thất Bại (Mác 9:14-29)
Tháng 3
03-27-16
Một Hy Vọng Sống (I Phierơ 1:3-9)
03-20-16
Nhận Thức Đúng Nhất (Giăng 7:37-43)
03-13-16
Phần Thắng Thuộc Về Ta (2 Các vua 6:8-23)
Tháng 2
02-28-16
Nếu Thật Là Chúa (Mathiơ 14:25-33)
02-21-16
Những Cánh Sao Trời (Công Vụ 3:1-10)
Giảng bồi linh HT Garland, TX
02-14-16
Ước Mơ Valentine (Philíp 2:1-2)
02-07-16
Cây Thập Tự Trổ Hoa
(Luca 23:39-44)
Tháng 1
01-31-16
Thuận Hay Nghịch (Luca 14:25-33)
01-24-16
Trong Kế Hoạch Của Chúa
(Công vụ 8:26-37)
01-17-16
Tiến Trình của Đức Tin (Mác 8:22-26)
01-10-16
Kẻ Bỏ Mất Đặc Quyền (Sáng 25:27-34)
(Giảng cho HT Alexandria VA)
01-09-16
Bạn Ở Đâu Giữa Đám Đông (Mác 5:24-34)
(Giảng cho HT Alexandria VA)
01-03-16
Chúa Muốn Làm Mới (Êxêchiên 36:26-27)