"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 19 tháng 09 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ,
Lớp Tráng Niên & Thanh Niên học tại nhà ac Thương & Thảo lúc 7:45pm
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, cô Điệp, bà Kiều, em Vy, cô Kim,...
* Chương trình tập hát Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh sau giờ thông công Chúa Nhật.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: ô. Đoàn Hùng, g/đ Cô Đào, ac Phúc & Linh, cô Điệp,...
* Cầu nguyện cho việc bầu cử Ban Chấp Sự tổ chức vào tuần sau CN ngày 20/10/2019.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình Chúa Nhật ngày 20/10: Ông Nguyễn-Phước-Hiển

Last Update
14 Oct-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2019)
Bài Giảng (2016)
Tháng 12
12-30-16
Sẵn Sàng Chờ Đợi (Luca 12:35-40)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-29-16
Kẻ Đem Dắt Người (Đaniên 5:1-12)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-28-16
Môn Đệ Trung Tín (Mathiơ 25:14-30)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-10-16
Sao Lại Là Máng Cỏ? (Luca 2:4-7)
Giảng cho HT Fort Smith, AR
12-04-16
Nhà Quán Không Chỗ (Luca 2:7)
Tháng 11
11-27-16
Tạ Ơn Mà Chẳng Biết Ơn
(Luca 18:10-14)
11-20-16
Thờ Phượng Mà Cha Ưa Thích
(Khải Huyền 4:9-11)
11-13-16
Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
(Philíp 3:7-9a)
11-06-16
Không Còn Là Tinh Binh
(I Samuên 13:15b-22)
Tháng 10
10-30-16
Biết Chúa Nhiều Hơn (Giô-na 3:1-10)
10-23-16
Giữa Bàn Tiệc Với Chúa (Luca 7:36-50)
10-16-16
Nguyện Cầu Phó Thác (I Samuên 1:1-20)
10-09-16
Vẫn Còn hay Đã Mất (Khải-Huyền 2:1-7)
Giảng cho HT Garland, Fort Worth, Texas
10-02-16
Chổi Dậy và Xây Dựng Lại
(Nê-hê-mi 2:17-18)
Tháng 9
09-25-16
Đức Tin Có Kết Quả
(I Các Vua 18:41-16)
09-18-16
Được Bênh Vực Bởi Ân Điển
(Giăng 8:1-11)
09-11-16
Chúa Vẫn Luôn Ở Gần (Mathiơ 14:22-33)
09-04-16
Con Giận Có Đúng Không (Giôna 4:1-11)
Tháng 8
08-28-16
Chỗ Chúa Hẹn Gặp (Giôna 2:1-10)
08-21-16
Chạy Nhưng Không Thể Trốn
(Giôna 1:1-17)
08-14-16
Sự Sống Đời Đời - Đi Tìm hay Tận Hưởng
(Luca 10:25-37)
08-07-16
Đời Sống Chóng Qua - Philíp 1:20-21
(Trại Phục Vụ Kansas)
08-06-16
Được Lòng Khôn Ngoan - Êphêsô 5:15-17
(Trại Phục Vụ Kansas)
08-05-16
Biết Đếm Các Ngày - Thi Thiên 90:12
(Trại Phục Vụ Kansas)
Tháng 7
07-31-16
Những Hòn Sỏi Tuyển Chọn
(I Samuên 17:25-51)
07-17-16
Phục Hồi Với Chúa (I Samuên 7:2-14)
07-10-16
Niềm Vui Thay Cho Lệ Đắng
(Lu-ca 7:11-17)
07-03-16
Gặt Điều Mình Đã Gieo
(Giôsuê 7:1-5,25-20; 8:1)
Tháng 6
06-27-16
Đi Trong Lời Hứa (Giôsuê 1:1-5)
06-05-16
Buồn Ơi Là Buồn (Mathiơ 11:2-6)
Tháng 5
05-22-16
Làm Người Cầu Thay
(Sáng Thế ký 18:16-33)
05-15-16
Liên Kết với Chúa Cứu Thế
(Galati 2:20)
05-08-16
Lòng Mẹ Bao La (2 Samuên 21:10)
05-01-16
Lựa Chọn và Kết Quả (Châm-ngôn 8:34-36)
Tháng 4
04-24-16
Xây Lại Đền Thờ Chúa (Êxơra 1:1-4)
04-17-16
Thiên Đàng Từ Bên Trong (Luca 17:20-21)
04-10-16
Tiến Trình Theo Chúa (Côlôse 2:6-7)
04-03-16
Khi Đức Tin Thất Bại (Mác 9:14-29)
Tháng 3
03-27-16
Một Hy Vọng Sống (I Phierơ 1:3-9)
03-20-16
Nhận Thức Đúng Nhất (Giăng 7:37-43)
03-13-16
Phần Thắng Thuộc Về Ta (2 Các vua 6:8-23)
Tháng 2
02-28-16
Nếu Thật Là Chúa (Mathiơ 14:25-33)
02-21-16
Những Cánh Sao Trời (Công Vụ 3:1-10)
Giảng bồi linh HT Garland, TX
02-14-16
Ước Mơ Valentine (Philíp 2:1-2)
02-07-16
Cây Thập Tự Trổ Hoa
(Luca 23:39-44)
Tháng 1
01-31-16
Thuận Hay Nghịch (Luca 14:25-33)
01-24-16
Trong Kế Hoạch Của Chúa
(Công vụ 8:26-37)
01-17-16
Tiến Trình của Đức Tin (Mác 8:22-26)
01-10-16
Kẻ Bỏ Mất Đặc Quyền (Sáng 25:27-34)
(Giảng cho HT Alexandria VA)
01-09-16
Bạn Ở Đâu Giữa Đám Đông (Mác 5:24-34)
(Giảng cho HT Alexandria VA)
01-03-16
Chúa Muốn Làm Mới (Êxêchiên 36:26-27)