"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy cả 2 lớp tạm ngưng để lo chương trình tập hát Giáng Sinh
cho đến khi có thông báo mới
* Hướng dẫn nhóm tuần sau Chúa Nhật 10/12: Ông Mai-Quang-Rít
* Lưu ý: Tuần nầy ban hát tập vào tối thứ sáu 8/12 lúc 7:30pm thay vì thứ bảy 9/12
* Học Kinh Thánh Giáng Sinh: Thánh Thi 16:1-11, ôn thi CN 17/12, tổng kết CN 31/12.
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: g/đ bà Hồng Liên, bà Truyền, chị cô Út,...
* Cầu nguyện cho MS Huệ Nhật sẽ đến HT Báp-tít tại Harford, CN phục vụ.
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Mục Sư Phụ Tá, Ban Chấp Sự HT & Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
04-Dec-2017
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2010) Bài Giảng (2011) Bài Giảng (2012) Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2017)
Bài Giảng (2016)
Tháng 12
12-30-16
Sẵn Sàng Chờ Đợi (Luca 12:35-40)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-29-16
Kẻ Đem Dắt Người (Đaniên 5:1-12)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-28-16
Môn Đệ Trung Tín (Mathiơ 25:14-30)
Giảng cho ĐH Liên Hữu Úc Châu
12-10-16
Sao Lại Là Máng Cỏ? (Luca 2:4-7)
Giảng cho HT Fort Smith, AR
12-04-16
Nhà Quán Không Chỗ (Luca 2:7)
Tháng 11
11-27-16
Tạ Ơn Mà Chẳng Biết Ơn
(Luca 18:10-14)
11-20-16
Thờ Phượng Mà Cha Ưa Thích
(Khải Huyền 4:9-11)
11-13-16
Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
(Philíp 3:7-9a)
11-06-16
Không Còn Là Tinh Binh
(I Samuên 13:15b-22)
Tháng 10
10-30-16
Biết Chúa Nhiều Hơn (Giô-na 3:1-10)
10-23-16
Giữa Bàn Tiệc Với Chúa (Luca 7:36-50)
10-16-16
Nguyện Cầu Phó Thác (I Samuên 1:1-20)
10-09-16
Vẫn Còn hay Đã Mất (Khải-Huyền 2:1-7)
Giảng cho HT Garland, Fort Worth, Texas
10-02-16
Chổi Dậy và Xây Dựng Lại
(Nê-hê-mi 2:17-18)
Tháng 9
09-25-16
Đức Tin Có Kết Quả
(I Các Vua 18:41-16)
09-18-16
Được Bênh Vực Bởi Ân Điển
(Giăng 8:1-11)
09-11-16
Chúa Vẫn Luôn Ở Gần (Mathiơ 14:22-33)
09-04-16
Con Giận Có Đúng Không (Giôna 4:1-11)
Tháng 8
08-28-16
Chỗ Chúa Hẹn Gặp (Giôna 2:1-10)
08-21-16
Chạy Nhưng Không Thể Trốn
(Giôna 1:1-17)
08-14-16
Sự Sống Đời Đời - Đi Tìm hay Tận Hưởng
(Luca 10:25-37)
08-07-16
Đời Sống Chóng Qua - Philíp 1:20-21
(Trại Phục Vụ Kansas)
08-06-16
Được Lòng Khôn Ngoan - Êphêsô 5:15-17
(Trại Phục Vụ Kansas)
08-05-16
Biết Đếm Các Ngày - Thi Thiên 90:12
(Trại Phục Vụ Kansas)
Tháng 7
07-31-16
Những Hòn Sỏi Tuyển Chọn
(I Samuên 17:25-51)
07-24-16
Tiếng Gọi & Đáp Ứng (HT Giám Lý Virginia)
(I Các Vua 17:8-16)
07-17-16
Phục Hồi Với Chúa (I Samuên 7:2-14)
07-10-16
Niềm Vui Thay Cho Lệ Đắng
(Lu-ca 7:11-17)
07-03-16
Gặt Điều Mình Đã Gieo
(Giôsuê 7:1-5,25-20; 8:1)
Tháng 6
06-27-16
Đi Trong Lời Hứa (Giôsuê 1:1-5)
06-05-16
Buồn Ơi Là Buồn (Mathiơ 11:2-6)
Tháng 5
05-22-16
Làm Người Cầu Thay
(Sáng Thế ký 18:16-33)
05-15-16
Liên Kết với Chúa Cứu Thế
(Galati 2:20)
05-08-16
Lòng Mẹ Bao La (2 Samuên 21:10)
05-01-16
Lựa Chọn và Kết Quả (Châm-ngôn 8:34-36)
Tháng 4
04-24-16
Xây Lại Đền Thờ Chúa (Êxơra 1:1-4)
04-17-16
Thiên Đàng Từ Bên Trong (Luca 17:20-21)
04-10-16
Tiến Trình Theo Chúa (Côlôse 2:6-7)
04-03-16
Khi Đức Tin Thất Bại (Mác 9:14-29)
Tháng 3
03-27-16
Một Hy Vọng Sống (I Phierơ 1:3-9)
03-20-16
Nhận Thức Đúng Nhất (Giăng 7:37-43)
03-13-16
Phần Thắng Thuộc Về Ta (2 Các vua 6:8-23)
Tháng 2
02-28-16
Nếu Thật Là Chúa (Mathiơ 14:25-33)
02-21-16
Những Cánh Sao Trời (Công Vụ 3:1-10)
Giảng bồi linh HT Garland, TX
02-14-16
Ước Mơ Valentine (Philíp 2:1-2)
02-07-16
Cây Thập Tự Trổ Hoa
(Luca 23:39-44)
Tháng 1
01-31-16
Thuận Hay Nghịch (Luca 14:25-33)
01-24-16
Trong Kế Hoạch Của Chúa
(Công vụ 8:26-37)
01-17-16
Tiến Trình của Đức Tin (Mác 8:22-26)
01-10-16
Kẻ Bỏ Mất Đặc Quyền (Sáng 25:27-34)
(Giảng cho HT Alexandria VA)
01-09-16
Bạn Ở Đâu Giữa Đám Đông (Mác 5:24-34)
(Giảng cho HT Alexandria VA)
01-03-16
Chúa Muốn Làm Mới (Êxêchiên 36:26-27)