"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học kinh thánh thứ bảy người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm; lớp tráng niên
học tại nhà AC Tín & Vân; lớp thanh niên học tại nhà thờ vào tối thứ tư lúc 7:30pm.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm, anh Hiền, Angelina, cháu Ivanka,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: gđ cô Ánh, cô Phượng, ôb Vinh, cô Thúy,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, BCH Thanh & Tráng Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình nhóm tuần nầy: Anh Lê-Hoài-Thương

Last Update
27 Jan 2020
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2019) Bài Giảng (2020)
Bài Giảng (2017)
Tháng 12
12-31-17
Khát Vọng Muốn Vâng Phục
(Mathiơ 1:24-25; 2:13-15,19-23)
12-24-17
Khát Vọng Từ Trời (Giăng 3:16)
12-17-17
Khát Vọng Thật (Mathiơ 2:1-12)
12-10-17
Khát Vọng Lớn (2 Các Vua 2:1-15)
12-03-17
Khát Vọng Đúng (Lu-ca 23:36-43)
Tháng 11
11-26-17
Sau Cảm Tạ Có Gì?
Lu-ca 17:11-19
11-19-17
Hiểu Biết & Kính Sợ
(MS Nguyễn-Huệ-Nhật)
11-12-17
Hết Lòng Mà Làm (2 Côrinhtô 8:10-12)
11-05-17
Tình Chúa Lớn Lắm (2 Cô-rinh-tô 1:20-22)
Tháng 10
10-29-17
Cơ Nghiệp Trong Sự Sáng
(Mathiơ 5:14-16)
10-22-17
Muối Của Đất (Mathiơ 5:13)
10-15-17
Chúa Cứu Cho Mục Đích
(Lời chứng của Cô Bảo Trâm)
10-15-17
Con Người Cũ, Con Người Mới
(MS Nguyễn-Huệ-Nhật)
10-08-17
Trả Lại Cho Ai
(Ma-thi-ơ 22:15-22)
10-01-17
Chúa Vẫn Yêu Hoài
(Giô-na 4:1-11)
Tháng 09
09-24-17
Hãy Đến Gần Chúa
(Thánh Thi 130:1-8)
09-17-17
Soi Gương Trong Lời Chúa
(Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)
09-10-17
Thiếu Hụt Sự Sống Sung Mãn
(Lu-ca 15:25-32)
09-03-17
Huyền Nhiệm Tình Yêu Cơ Đốc
(I Côrinhtô 13:8-13)
Tháng 08
08-27-17
Bản Chất Tình Yêu Cơ Đốc
(I Côrinhtô 13:4-7)
08-20-17
Giá Trị Tình Yêu Cơ Đốc
(I Côrinhtô 13:1-3)
08-06-17
Đừng Lừa Dối Mình
(Giảng Bồi linh - Vancouver)
08-06-17
Chớ Lấy Nghe Làm Đủ
(Giảng Bồi linh - Vancouver)
08-05-17
Hãy Làm Theo Lời
(Giảng Bồi linh - Vancouver)
Tháng 07
07-30-17
Đất Sét Trong Tay Thợ Gốm
(Giêrêmi 18:1-6)
07-23-17
Liên Minh Của Những Anh Hùng
(Nêhêmi 2:17-20)
07-16-17
Hiếu Kính Cha Mẹ (Xuất Hành 20:12)
MS Nguyễn-Huệ-Nhật
07-09-17
Không Có Chúa Nào Khác (2 Các Vua 5:8-19)
07-02-17
Sự Đau Buồn Sanh Hối Cải
(2 Samuên 12:15-23)
Tháng 06
06-25-17
Ân Điển Tuyệt Vời (Giăng 8:1-11)
06-18-17
Cha Nào Con Nấy (Sáng Thế 22:1-8)
06-11-17
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội (Giăng 1:1-5)
MS Nguyễn-Huệ-Nhật
06-04-17
Người Mẫu (I Timôthê 4:8,12)
Tháng 05
05-28-17
Không Chỗ-Nhiều Chỗ (Giăng 14:1-4)
(Mục Sư Mã-Phúc-Thanh-Tươi)
05-21-17
Kẻ Có Lòng Nghèo Khó (Mathiơ 5:3)
(Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)
05-14-17
Đức Tin Của Mẹ (2 Các Vua 4:16-30)
05-07-17
Chiến Trận Thuộc Linh (I Phierơ 5:8-9)
Tháng 04
04-30-17
Hạnh Phúc Bên Chúa (Thánh Thi 37:1-7)
04-23-17
Đau Khổ & Hạnh Phúc Khi Sống Trên Đất
(Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)
04-16-17
Làm Sống Điều Đã Chết (Luca 24:13-35)
04-09-17
Di Sản Từ Trên Thập Tự (Luca 23:32-34)
04-02-17
Chúa Vẫn Ở Đó (Thánh Thi 139:7-12)
Tháng 03
03-26-17
Thắng Hơn Nỗi Lo (Mathiơ 6:25-34)
03-19-17
Tập Tành Lòng Tin Kính
(2 Các Vua 4:1-7)
03-12-17
Hết Lòng Mà Làm (Công Vụ 3:1-11)
03-05-17
Làm Người Vĩ Đại (I Các Vua 17:1-10)
Tháng 02
02-26-17
Yêu Trong Đức Tin (I Samuen 18:3-4)
02-19-17
Ý Nghĩa Bước Thụt Lùi (Sáng thế 9:20-23)
Mục Sư Nguyễn-huệ-Nhật
02-12-17
Chúa Vẫn Yêu Hoài (Rôma 8:35)
02-05-17
Luật Mới cho Người Mới (Giăng 13:34-35)
Tháng 01
01-29-17
Phước Thật (Thánh Thi 1:1-2)
01-22-17
Người Mới (Giăng 15:4-6)
01-15-17
Tiếng Chúa Gọi(Sáng Thế 12:1-3)
01-01-17
Bắt Đầu Năm Mới (2 Côrinhtô 5:17-18a)
Giảng ở HT Richmond, Melbourne, Australia