"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 09 tháng 11 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm & những người cảm cúm...
* Chương trình tập hát Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh sau giờ thông công Chúa Nhật.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Điệp, ôb Vinh, cô XuânNga, cô Bích,...
* Cầu nguyện cho việc bàn giao trách nhiệm của tân Ban Chấp Hành.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình Chúa Nhật ngày 10/11: Anh Trần Nguyễn Hải Tuyên

Last Update
04 Nov 2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2019)
Bài Giảng (2017)
Tháng 12
12-31-17
Khát Vọng Muốn Vâng Phục
(Mathiơ 1:24-25; 2:13-15,19-23)
12-24-17
Khát Vọng Từ Trời (Giăng 3:16)
12-17-17
Khát Vọng Thật (Mathiơ 2:1-12)
12-10-17
Khát Vọng Lớn (2 Các Vua 2:1-15)
12-03-17
Khát Vọng Đúng (Lu-ca 23:36-43)
Tháng 11
11-26-17
Sau Cảm Tạ Có Gì?
Lu-ca 17:11-19
11-19-17
Hiểu Biết & Kính Sợ
(MS Nguyễn-Huệ-Nhật)
11-12-17
Hết Lòng Mà Làm (2 Côrinhtô 8:10-12)
11-05-17
Tình Chúa Lớn Lắm (2 Cô-rinh-tô 1:20-22)
Tháng 10
10-29-17
Cơ Nghiệp Trong Sự Sáng
(Mathiơ 5:14-16)
10-22-17
Muối Của Đất (Mathiơ 5:13)
10-15-17
Chúa Cứu Cho Mục Đích
(Lời chứng của Cô Bảo Trâm)
10-15-17
Con Người Cũ, Con Người Mới
(MS Nguyễn-Huệ-Nhật)
10-08-17
Trả Lại Cho Ai
(Ma-thi-ơ 22:15-22)
10-01-17
Chúa Vẫn Yêu Hoài
(Giô-na 4:1-11)
Tháng 09
09-24-17
Hãy Đến Gần Chúa
(Thánh Thi 130:1-8)
09-17-17
Soi Gương Trong Lời Chúa
(Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)
09-10-17
Thiếu Hụt Sự Sống Sung Mãn
(Lu-ca 15:25-32)
09-03-17
Huyền Nhiệm Tình Yêu Cơ Đốc
(I Côrinhtô 13:8-13)
Tháng 08
08-27-17
Bản Chất Tình Yêu Cơ Đốc
(I Côrinhtô 13:4-7)
08-20-17
Giá Trị Tình Yêu Cơ Đốc
(I Côrinhtô 13:1-3)
08-06-17
Đừng Lừa Dối Mình
(Giảng Bồi linh - Vancouver)
08-06-17
Chớ Lấy Nghe Làm Đủ
(Giảng Bồi linh - Vancouver)
08-05-17
Hãy Làm Theo Lời
(Giảng Bồi linh - Vancouver)
Tháng 07
07-30-17
Đất Sét Trong Tay Thợ Gốm
(Giêrêmi 18:1-6)
07-23-17
Liên Minh Của Những Anh Hùng
(Nêhêmi 2:17-20)
07-16-17
Hiếu Kính Cha Mẹ (Xuất Hành 20:12)
MS Nguyễn-Huệ-Nhật
07-09-17
Không Có Chúa Nào Khác (2 Các Vua 5:8-19)
07-02-17
Sự Đau Buồn Sanh Hối Cải
(2 Samuên 12:15-23)
Tháng 06
06-25-17
Ân Điển Tuyệt Vời (Giăng 8:1-11)
06-18-17
Cha Nào Con Nấy (Sáng Thế 22:1-8)
06-11-17
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội (Giăng 1:1-5)
MS Nguyễn-Huệ-Nhật
06-04-17
Người Mẫu (I Timôthê 4:8,12)
Tháng 05
05-28-17
Không Chỗ-Nhiều Chỗ (Giăng 14:1-4)
(Mục Sư Mã-Phúc-Thanh-Tươi)
05-21-17
Kẻ Có Lòng Nghèo Khó (Mathiơ 5:3)
(Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)
05-14-17
Đức Tin Của Mẹ (2 Các Vua 4:16-30)
05-07-17
Chiến Trận Thuộc Linh (I Phierơ 5:8-9)
Tháng 04
04-30-17
Hạnh Phúc Bên Chúa (Thánh Thi 37:1-7)
04-23-17
Đau Khổ & Hạnh Phúc Khi Sống Trên Đất
(Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)
04-16-17
Làm Sống Điều Đã Chết (Luca 24:13-35)
04-09-17
Di Sản Từ Trên Thập Tự (Luca 23:32-34)
04-02-17
Chúa Vẫn Ở Đó (Thánh Thi 139:7-12)
Tháng 03
03-26-17
Thắng Hơn Nỗi Lo (Mathiơ 6:25-34)
03-19-17
Tập Tành Lòng Tin Kính
(2 Các Vua 4:1-7)
03-12-17
Hết Lòng Mà Làm (Công Vụ 3:1-11)
03-05-17
Làm Người Vĩ Đại (I Các Vua 17:1-10)
Tháng 02
02-26-17
Yêu Trong Đức Tin (I Samuen 18:3-4)
02-19-17
Ý Nghĩa Bước Thụt Lùi (Sáng thế 9:20-23)
Mục Sư Nguyễn-huệ-Nhật
02-12-17
Chúa Vẫn Yêu Hoài (Rôma 8:35)
02-05-17
Luật Mới cho Người Mới (Giăng 13:34-35)
Tháng 01
01-29-17
Phước Thật (Thánh Thi 1:1-2)
01-22-17
Người Mới (Giăng 15:4-6)
01-15-17
Tiếng Chúa Gọi(Sáng Thế 12:1-3)
01-01-17
Bắt Đầu Năm Mới (2 Côrinhtô 5:17-18a)
Giảng ở HT Richmond, Melbourne, Australia