"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 24/3 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
* Lớp thanh niên có chương trình trại bồi dưỡng tại Park County từ 24-26/03
* Hướng dẫn nhóm tuần sau: ông Mai-Quang-Rít
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: Bà Truyền, bà Hà, cô Thúy,...
* Cầu nguyện đặc biệt cho cháu ngoại bà Hồng-Liên đau nặng đã chuyển lên Denver
* Cầu nguyện cho những người đi xa tuần nầy: ÔB Lư, cô Thùy Liên, a/c Joey & Trúc...
* Cám ơn Chúa ban cho a/c Hoài-Bão & Hồng Hoa cháu trai Evan Le sinh ngày 14/3/2018
* Cầu nguyện cho trại bồi dưỡng thanh niên từ 24-26/03
* Cầu nguyện cho chương trình nhóm tối thương khó (30/3) và Lễ Phục Sinh (01/4)
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
19-Mar-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017)
Bài Giảng (2018)
Tháng 03
03-18-18
Chúa Khóc Cho Ai (Luca 19:41-44)
03-11-18
Chẳng Biết Phải Làm Gì (2 Sử Ký 20:1-17)
03-04-18
Sợi Dây Màu Đỏ (Giôsuê 2:8-21)
Tháng 02
02-25-18
Lựa Chọn (Sáng Thế 13:1-18)
02-18-18
Phước Đời - Phước Trời
(Thánh Thi 128:1-4)
02-11-18
Sống Hạnh Phúc Trong Chúa
(Giăng 15:9-11)
02-04-18
Biết Đếm Các Ngày (Thánh Thi 90:1-12)
Tháng 01
01-28-18
Làm Người Mới Cho Chúa (Êphêsô 4:17-24)
01-21-18
Mùa Xuân Trong Chúa (Giăng 15:4-6)
01-14-18
Khi Jêsus Vô Lòng (Luca 19:1-10)
01-07-18
Người Cũ Trở Nên Mới
2 Cô-rinh-tô 5:17