"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 21/7 của người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm,
Lớp thanh niên tuần nầy tạm nghỉ
* Thiếu niên & nhi đồng sinh hoạt ngoài trời tại Bear Creek Park thứ bảy 21/7 lúc 10:00am
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: Bà Mục Sư, bà Truyền, cô Thúy,
bà Hà, cô Sương, Michael (con cô Kimlài), cô Khánh,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Chi, ÔB Vinh, ÔB Chuck & Kim, cô Thúy,...
* Cầu nguyện cho g/đ a/c Đặng Văn Hùng sẽ di chuyển qua North Carolina
* Cầu nguyện cho chương trình Retreat của HT từ 25-27/8/2018 tại Sky Ranch Horn Creek
* Cầu nguyện cho các tín hữu sẽ nhận báp têm vào tháng 08
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Ông Trần-Kim-Tuyền
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
16-Jul-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017)
Bài Giảng (2018)
Tháng 07
07-15-18
Thắng Hơn Kẻ Thù Mình
(2 Các Vua 6:8-23)
07-08-18
Ba Nhận Thức Quan Trọng
(I Phierơ 5:8-10)
07-01-18
Dấn Thân Theo Tiếng Gọi
(Xuất Hành 4:18-20)
Tháng 06
06-24-18
Chức Phận (MS Mã-Phúc-Thanh-Tươi)
(Mathiơ 25:14-30)
06-17-18
Hãy Cho Con Đức Tin Cha
(I Các Vua 15:1-3 & 2 Các Vua 15:1-3)
06-10-18
Khôn Ngoan Theo Mắt Chúa
(Êphêsô 5:15-20)
06-03-18
Chúa Đã Chọn Tôi (I Các Vua 17:8-16)
Tháng 05
05-27-18
Có Ai Nghe Tiếng Ta
(I Samuên 3:1-4)
05-20-18
Xin Chúa Đi Với Con
(Xuất Hành 33:12-18)
05-13-18
Mẹ Hiền Trong Mắt Chúa
(Châm Ngôn 31:25-31)
05-06-18
Đến Gần Ngôi Ân Sủng
(Hê-bơ-rơ 4:14-16)
Tháng 04
04-29-18
Điều Chúa Thật Vui (Lu-ca 10:17-24)
04-22-18
Điều Chúa Thật Muốn (Giăng 7:2-7)
04-15-18
Khi Linh Hồn Sờn Não
(Luca 7:18-28)
04-08-18
Chúa Giúp Cho Ai (Giăng 7:37-38)
04-01-18
Chúa Sống Cho Ai (Luca 23:39-43)
Tháng 03
03-25-18
Chúa Chết Cho Ai (2 Côrinhtô 5:15)
03-18-18
Chúa Khóc Cho Ai (Luca 19:41-44)
03-11-18
Chẳng Biết Phải Làm Gì (2 Sử Ký 20:1-17)
03-04-18
Sợi Dây Màu Đỏ (Giôsuê 2:8-21)
Tháng 02
02-25-18
Lựa Chọn (Sáng Thế 13:1-18)
02-18-18
Phước Đời - Phước Trời
(Thánh Thi 128:1-4)
02-11-18
Sống Hạnh Phúc Trong Chúa
(Giăng 15:9-11)
02-04-18
Biết Đếm Các Ngày (Thánh Thi 90:1-12)
Tháng 01
01-28-18
Làm Người Mới Cho Chúa (Êphêsô 4:17-24)
01-21-18
Mùa Xuân Trong Chúa (Giăng 15:4-6)
01-14-18
Khi Jêsus Vô Lòng (Luca 19:1-10)
01-07-18
Người Cũ Trở Nên Mới
2 Cô-rinh-tô 5:17