"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học kinh thánh thứ bảy người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm; lớp tráng niên
học tại nhà AC Tín & Vân; lớp thanh niên học tại nhà thờ vào tối thứ tư lúc 7:30pm.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm, anh Hiền, Angelina, cháu Ivanka,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: gđ cô Ánh, cô Phượng, ôb Vinh, cô Thúy,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, BCH Thanh & Tráng Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình nhóm tuần nầy: Anh Lê-Hoài-Thương

Last Update
27 Jan 2020
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2019) Bài Giảng (2020)
Bài Giảng (2018)
Tháng 12
12-30-18
Sẵn Sàng Cho Chúa
(Mathiơ 1:20-21,24-25; Luca 1:31,38)
12-23-18
Nhiệm Mầu Lễ Giáng Sinh
(Giăng 2:10)
12-16-18
Tại Nơi Máng Cỏ (Luca 2:6-7)
12-09-18
Mối Quan Hệ Mật Thiết Nhất
(MS Nguyễn-Huệ-Nhật)
12-02-18
Món Quà Từ Trời (Luca 2:10-12)
Tháng 11
11-25-18
Tạ Ơn Giả Tạo (Luca 18:9-14)
11-18-18
Lòng Biết Ơn (Luca 17:11-19)
11-11-18
Được Sai Đi (Luca 24:45-49)
Giảng cho HT Greenville SC
11-04-18
Đừng Trở Về Lối Cũ (Mác 8:22-26)
Tháng 10
10-28-18
Muốn Được Thay Đổi (Giăng 5:1-15)
10-21-18
Không bị Bỏ Rơi (Thánh Thi 37:25)
10-14-18
Đèn Không Còn Trên Giá (Aurora)
(Khải Huyền 2:1-7)
10-07-18
Niềm Vui Từ Chúa (Giăng 15:11)
Tháng 09
09-23-18
Làm Đại Diện Cho Chúa
(1 Các Vua 18:30-40)
09-16-18
Làm Người Của Chúa
(Sáng thế ký 26:12-25)
09-09-18
Chúa Biết Người Thuộc Về Ngài
(Mathiơ 7:21-23)
09-02-18
Đại Lộ Thánh (Êsai 35:8-10)
Tháng 08
08-19-18
Hình Ảnh Người Con Chúa
(2 Côrinhtô 13:11)
08-12-18
Sống Trong Đức Tin (Galati 2:20)
08-05-18
Đời Sống Có Ý Nghĩa (Giăng 14:1-4)
Tháng 07
07-29-18
Hiểm Họa Từ Bên Trong
(Phi-líp 2:1-5)
07-22-18
Đời Sống Không Mục Đích
(Luca 8:26-39)
07-15-18
Thắng Hơn Kẻ Thù Mình
(2 Các Vua 6:8-23)
07-08-18
Ba Nhận Thức Quan Trọng
(I Phierơ 5:8-10)
07-01-18
Dấn Thân Theo Tiếng Gọi
(Xuất Hành 4:18-20)
Tháng 06
06-24-18
Chức Phận (MS Mã-Phúc-Thanh-Tươi)
(Mathiơ 25:14-30)
06-17-18
Hãy Cho Con Đức Tin Cha
(I Các Vua 15:1-3 & 2 Các Vua 15:1-3)
06-10-18
Khôn Ngoan Theo Mắt Chúa
(Êphêsô 5:15-20)
06-03-18
Chúa Đã Chọn Tôi (I Các Vua 17:8-16)
Tháng 05
05-27-18
Có Ai Nghe Tiếng Ta
(I Samuên 3:1-4)
05-20-18
Xin Chúa Đi Với Con
(Xuất Hành 33:12-18)
05-13-18
Mẹ Hiền Trong Mắt Chúa
(Châm Ngôn 31:25-31)
05-06-18
Đến Gần Ngôi Ân Sủng
(Hê-bơ-rơ 4:14-16)
Tháng 04
04-29-18
Điều Chúa Thật Vui (Lu-ca 10:17-24)
04-22-18
Điều Chúa Thật Muốn (Giăng 7:2-7)
04-15-18
Khi Linh Hồn Sờn Não
(Luca 7:18-28)
04-08-18
Chúa Giúp Cho Ai (Giăng 7:37-38)
04-01-18
Chúa Sống Cho Ai (Luca 23:39-43)
Tháng 03
03-25-18
Chúa Chết Cho Ai (2 Côrinhtô 5:15)
03-18-18
Chúa Khóc Cho Ai (Luca 19:41-44)
03-11-18
Chẳng Biết Phải Làm Gì (2 Sử Ký 20:1-17)
03-04-18
Sợi Dây Màu Đỏ (Giôsuê 2:8-21)
Tháng 02
02-25-18
Lựa Chọn (Sáng Thế 13:1-18)
02-18-18
Phước Đời - Phước Trời
(Thánh Thi 128:1-4)
02-11-18
Sống Hạnh Phúc Trong Chúa
(Giăng 15:9-11)
02-04-18
Biết Đếm Các Ngày (Thánh Thi 90:1-12)
Tháng 01
01-28-18
Làm Người Mới Cho Chúa (Êphêsô 4:17-24)
01-21-18
Mùa Xuân Trong Chúa (Giăng 15:4-6)
01-14-18
Khi Jêsus Vô Lòng (Luca 19:1-10)
01-07-18
Người Cũ Trở Nên Mới
2 Cô-rinh-tô 5:17