"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 09 tháng 11 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
Lớp Thanh Niên xin liên lạc với anh Mai-Quang-Thoại
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm & những người cảm cúm...
* Chương trình tập hát Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh sau giờ thông công Chúa Nhật.
* Cầu nguyện cho những người đi xa: cô Điệp, ôb Vinh, cô XuânNga, cô Bích,...
* Cầu nguyện cho việc bàn giao trách nhiệm của tân Ban Chấp Hành.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình Chúa Nhật ngày 10/11: Anh Trần Nguyễn Hải Tuyên

Last Update
04 Nov 2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2019)
Bài Giảng (2018)
Tháng 12
12-30-18
Sẵn Sàng Cho Chúa
(Mathiơ 1:20-21,24-25; Luca 1:31,38)
12-23-18
Nhiệm Mầu Lễ Giáng Sinh
(Giăng 2:10)
12-16-18
Tại Nơi Máng Cỏ (Luca 2:6-7)
12-09-18
Mối Quan Hệ Mật Thiết Nhất
(MS Nguyễn-Huệ-Nhật)
12-02-18
Món Quà Từ Trời (Luca 2:10-12)
Tháng 11
11-25-18
Tạ Ơn Giả Tạo (Luca 18:9-14)
11-18-18
Lòng Biết Ơn (Luca 17:11-19)
11-11-18
Được Sai Đi (Luca 24:45-49)
Giảng cho HT Greenville SC
11-04-18
Đừng Trở Về Lối Cũ (Mác 8:22-26)
Tháng 10
10-28-18
Muốn Được Thay Đổi (Giăng 5:1-15)
10-21-18
Không bị Bỏ Rơi (Thánh Thi 37:25)
10-14-18
Đèn Không Còn Trên Giá (Aurora)
(Khải Huyền 2:1-7)
10-07-18
Niềm Vui Từ Chúa (Giăng 15:11)
Tháng 09
09-23-18
Làm Đại Diện Cho Chúa
(1 Các Vua 18:30-40)
09-16-18
Làm Người Của Chúa
(Sáng thế ký 26:12-25)
09-09-18
Chúa Biết Người Thuộc Về Ngài
(Mathiơ 7:21-23)
09-02-18
Đại Lộ Thánh (Êsai 35:8-10)
Tháng 08
08-19-18
Hình Ảnh Người Con Chúa
(2 Côrinhtô 13:11)
08-12-18
Sống Trong Đức Tin (Galati 2:20)
08-05-18
Đời Sống Có Ý Nghĩa (Giăng 14:1-4)
Tháng 07
07-29-18
Hiểm Họa Từ Bên Trong
(Phi-líp 2:1-5)
07-22-18
Đời Sống Không Mục Đích
(Luca 8:26-39)
07-15-18
Thắng Hơn Kẻ Thù Mình
(2 Các Vua 6:8-23)
07-08-18
Ba Nhận Thức Quan Trọng
(I Phierơ 5:8-10)
07-01-18
Dấn Thân Theo Tiếng Gọi
(Xuất Hành 4:18-20)
Tháng 06
06-24-18
Chức Phận (MS Mã-Phúc-Thanh-Tươi)
(Mathiơ 25:14-30)
06-17-18
Hãy Cho Con Đức Tin Cha
(I Các Vua 15:1-3 & 2 Các Vua 15:1-3)
06-10-18
Khôn Ngoan Theo Mắt Chúa
(Êphêsô 5:15-20)
06-03-18
Chúa Đã Chọn Tôi (I Các Vua 17:8-16)
Tháng 05
05-27-18
Có Ai Nghe Tiếng Ta
(I Samuên 3:1-4)
05-20-18
Xin Chúa Đi Với Con
(Xuất Hành 33:12-18)
05-13-18
Mẹ Hiền Trong Mắt Chúa
(Châm Ngôn 31:25-31)
05-06-18
Đến Gần Ngôi Ân Sủng
(Hê-bơ-rơ 4:14-16)
Tháng 04
04-29-18
Điều Chúa Thật Vui (Lu-ca 10:17-24)
04-22-18
Điều Chúa Thật Muốn (Giăng 7:2-7)
04-15-18
Khi Linh Hồn Sờn Não
(Luca 7:18-28)
04-08-18
Chúa Giúp Cho Ai (Giăng 7:37-38)
04-01-18
Chúa Sống Cho Ai (Luca 23:39-43)
Tháng 03
03-25-18
Chúa Chết Cho Ai (2 Côrinhtô 5:15)
03-18-18
Chúa Khóc Cho Ai (Luca 19:41-44)
03-11-18
Chẳng Biết Phải Làm Gì (2 Sử Ký 20:1-17)
03-04-18
Sợi Dây Màu Đỏ (Giôsuê 2:8-21)
Tháng 02
02-25-18
Lựa Chọn (Sáng Thế 13:1-18)
02-18-18
Phước Đời - Phước Trời
(Thánh Thi 128:1-4)
02-11-18
Sống Hạnh Phúc Trong Chúa
(Giăng 15:9-11)
02-04-18
Biết Đếm Các Ngày (Thánh Thi 90:1-12)
Tháng 01
01-28-18
Làm Người Mới Cho Chúa (Êphêsô 4:17-24)
01-21-18
Mùa Xuân Trong Chúa (Giăng 15:4-6)
01-14-18
Khi Jêsus Vô Lòng (Luca 19:1-10)
01-07-18
Người Cũ Trở Nên Mới
2 Cô-rinh-tô 5:17