"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học kinh thánh thứ bảy người lớn học tại nhà thờ lúc 7:30pm; lớp tráng niên
học tại nhà AC Tín & Vân; lớp thanh niên học tại nhà thờ vào tối thứ tư lúc 7:30pm.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm, anh Hiền, Angelina, cháu Ivanka,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: gđ cô Ánh, cô Phượng, ôb Vinh, cô Thúy,...
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, BCH Thanh & Tráng Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình nhóm tuần nầy: Anh Lê-Hoài-Thương

Last Update
27 Jan 2020
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018) Bài Giảng (2020)
Bài Giảng (2019)
Tháng 12
29-12-19
Chúa Ôi Con Biết Ơn Ngài
(I Giăng 4:9-11)
22-12-19
Kỳ Đã Định (Ga-la-ti 4:4)
15-12-19
Mục Đích Chúa Giáng Sinh
(Luca 2:10-12)
08-12-19
Dối Mình (Luca 12:16-20)
01-12-19
Tạ Ơn Chúa ( Thánh Thi 103:1)
Tháng 11
24-11-19
Chương Trình Bình An Thịnh Vượng
(Công Vụ 26:10-16)
17-11-19
Đôi Mắt Đức Tin (Luca 18:35-43)
03-11-19
Tưởng (Luca 13:22-30)
Tháng 10
27-10-19
Hai Cách Phục Vụ
(Công Vụ 4:36 - 5:5)
20-10-19
Một Người Chúa Biết
(Giăng 14:22-23)
13-10-19
Thách Thức Về Lòng Yêu Chúa
(Mathiơ 15:8-9)
06-10-19
Tâm Tình Phục Vụ (2)
(Côlôse 3:23)
Tháng 09
29-09-19
Tâm Tình Phục Vụ (1)
(Côlôse 3:17)
22-09-19
Trong Kế Hoạch Của Chúa
(I Côrinhtô 1:26-31)
15-09-19
Được Gọi Bằng Tên Mới
(Sáng Thế 32:22-30)
01-09-19
Ba điều Ước (Xuất Hành 33:12-13)
Tháng 08
25-08-19
Cẩn Thận Về Cách Nghe
(Luca 8:5-15)
18-08-19
Hương Thơm Của Đức Tin
(Luca 7:36-50)
11-08-19
Đức Tin Chúa Khen Ngợi
(Mathiơ 8:5-13)
04-08-19
Cầu Nguyện Để Thắng Hơn
(Lu-ca 22:39-46)
Tháng 07
21-07-19
Vẻ Đẹp Chúa Yêu (Đaniên 1:8-9)
14-07-19
Nếu Ai Tin Ta (Giăng 14:12)
07-07-19
Chúa Đã Phục Hồi (Luca 22:31-32)
06-30-19
Có Phải Đó Là Ngài, Thưa Chúa?
(Mathiơ 11:2-6)
Tháng 06
06-23-19
Xin Cho Con Biết Lắng Nghe
(1 Samuên 3:1-4)
06-16-19
Yêu Con Bằng Tình Chúa
(2 Samuên 18:24-33)
06-09-19
Hướng Nhìn & Lựa Chọn
(Sáng Thế 13:5:18)
06-02-19
Thờ Phượng Chúa Đẹp Lòng
(Giăng 4:22-24)
Tháng 05
05-26-19
Điều Đáng Quan Tâm
(Luca 5:27-32)
05-19-19
La Bàn của Đức Chúa Trời
(Giăng 14:6-7)
05-12-19
Tình Mẹ Cho Con
(I Các Vua 3:16-27)
05-05-19
Đức Tin Sống (Gia-cơ 2:14-19)
Tháng 04
04-28-19
Chúa Sống Đâu Nào?
(Công Vụ 6:7-10; 7:53-60)
04-14-19
Những Câu Hỏi Từ Lòng Vô Tín
(Luca 22:63-71)
04-07-19
Đóng Kịch Với Chính Mình
(Mathiơ 27:3-5)
Tháng 03
03-31-19
Học Theo Chúa (Thánh Thi 131:1-2)
03-24-19
Chúa Vẫn Còn Thương (Êsai 7:1-14)
03-17-19
Ý Nghĩa Cuộc Đời
(2 Têsalônica 1:11-12)
03-10-19
Cửa Vào Nhà Cha (Luca 13:22-30)
03-03-19
Chẳng Kết Quả Gì (Giăng 21:5-8)
Tháng 02
02-24-19
Nỗi Buồn Theo Mắt Chúa
(2 Samuên 12:15-25)
02-17-19
Gần Chúa Hơn (Giăng 21:15-19)
02-10-19
Năm Hợi Nói Chuyện Heo
(Giêrêmi 17:7-8)
02-03-19
Cùng Đến Nhà Chúa (Giăng 2:13-22)
Tháng 01
01-27-19
Trang Điểm Mình Cho Chúa
(Êphêsô 4:1-2)
01-20-19
Không Biết Phải Làm Sao
(2 Sử Ký 20:1-13)
01-13-19
Đến Gần Bên Nguồn Sống
(Luca 8:40-56)
01-06-19
Làm Một Người Mới (Êphêsô 4:17-24)