"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ
* Lớp học Kinh Thánh thứ bảy người lớn tuần nầy lúc 7:30pm tại nhà thờ;
* Lớp thanh niên xin liên lạc với anh Mai Quang Thoại
* Chương trình nhóm Tết Kỷ Hợi của HT vào sáng CN ngày 10/2/2019
* Mời các tín hữu dự phần ban hát ngày Tết ở lại sau giờ thông công tập hát
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Hứa-Mỹ, bà Kiều,
bà HồngLiên, em Nathaniel, em Camille, em Vy, cô Sương, cô Phước, ông Rít,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Cô Thăng, gđ Cô Ánh, Randy & Jill, ÔB Vinh, cô Khánh,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn chương trình tuần sau: Ông Trần-Kim-Tuyền
Last Update
21-Jan-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018)
Bài Giảng (2019)
Tháng 01
01-20-19
Không Biết Phải Làm Sao
(2 Sử Ký 20:1-13)
01-13-19
Đến Gần Bên Nguồn Sống
(Luca 8:40-56)
01-06-19
Làm Một Người Mới (Êphêsô 4:17-24)