"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện thứ bảy lúc 8:30am tạm ngưng và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy ngày 20 tháng 07 của cả 2 lớp tạm nghỉ
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, em Camille, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Phước, bà Sương, em Vy, cô Điệp, em Grace,bà Kiều,...
* Cầu nguyện cho những người đi xa: anh Joel, a/c Triết & Thủy, cô Khánh,
cô Trúc, a. Timothy, ôb Lê Vinh,...
* Chương trình VBS của Hội Thánh sẽ tổ chức từ 18-21 tháng 7 tại nhà thờ.
* Trại bồi dưỡng của Hội thánh tổ chức tại Skyranch từ ngày 6-8 tháng 9.
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình tuần sau: Ông Nguyễn-Phước-Hiển

Last Update
15-Jul-2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018)
Bài Giảng (2019)
Tháng 07
14-07-19
Nếu Ai Tin Ta (Giăng 14:12)
07-07-19
Chúa Đã Phục Hồi (Luca 22:31-32)
06-30-19
Có Phải Đó Là Ngài, Thưa Chúa?
(Mathiơ 11:2-6)
Tháng 06
06-23-19
Xin Cho Con Biết Lắng Nghe
(1 Samuên 3:1-4)
06-16-19
Yêu Con Bằng Tình Chúa
(2 Samuên 18:24-33)
06-09-19
Hướng Nhìn & Lựa Chọn
(Sáng Thế 13:5:18)
06-02-19
Thờ Phượng Chúa Đẹp Lòng
(Giăng 4:22-24)
Tháng 05
05-26-19
Điều Đáng Quan Tâm
(Luca 5:27-32)
05-19-19
La Bàn của Đức Chúa Trời
(Giăng 14:6-7)
05-12-19
Tình Mẹ Cho Con
(I Các Vua 3:16-27)
05-05-19
Đức Tin Sống (Gia-cơ 2:14-19)
Tháng 04
04-28-19
Chúa Sống Đâu Nào?
(Công Vụ 6:7-10; 7:53-60)
04-14-19
Những Câu Hỏi Từ Lòng Vô Tín
(Luca 22:63-71)
04-07-19
Đóng Kịch Với Chính Mình
(Mathiơ 27:3-5)
Tháng 03
03-31-19
Học Theo Chúa (Thánh Thi 131:1-2)
03-24-19
Chúa Vẫn Còn Thương (Êsai 7:1-14)
03-17-19
Ý Nghĩa Cuộc Đời
(2 Têsalônica 1:11-12)
03-10-19
Cửa Vào Nhà Cha (Luca 13:22-30)
03-03-19
Chẳng Kết Quả Gì (Giăng 21:5-8)
Tháng 02
02-24-19
Nỗi Buồn Theo Mắt Chúa
(2 Samuên 12:15-25)
02-17-19
Gần Chúa Hơn (Giăng 21:15-19)
02-10-19
Năm Hợi Nói Chuyện Heo
(Giêrêmi 17:7-8)
02-03-19
Cùng Đến Nhà Chúa (Giăng 2:13-22)
Tháng 01
01-27-19
Trang Điểm Mình Cho Chúa
(Êphêsô 4:1-2)
01-20-19
Không Biết Phải Làm Sao
(2 Sử Ký 20:1-13)
01-13-19
Đến Gần Bên Nguồn Sống
(Luca 8:40-56)
01-06-19
Làm Một Người Mới (Êphêsô 4:17-24)