"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp Kinh Thánh tối thứ bảy của các lớp sẽ tạm ngưng đến cuối năm
để lo cho Lễ Giáng Sinh, cho đến khi có thông báo mới.
* Thi KT mùa Giáng Sinh: Nếu chọn thi trắc nghiệm xin đọc kỹ Luca 1:26 đến 2:40;
nếu chọn thi học thuộc lòng, xin học Giêrêmi 17:5-14.
Ngày thi là Chúa Nhật 15/12, tổng kết vào Chúa Nhật 29/12.
* Lễ Giáng sinh tổ chức vào CN 22/12 lúc 7:00pm tại nhà thờ.
* Cầu nguyện cho các tín hữu bị đau: bà Mục Sư, bà Truyền, bà Sương, cô Khánh,
bà HồngLiên, bà Kiều, anh Tâm, anh Hiền,...
* Mời Ban Hát tham dự tập hát tuần nầy vào tối thứ sáu lúc 7:30pm
* Cầu nguyện cho những người đi xa: Cô Điệp, bà Phước,...
* Cầu nguyện cho các tân tín hữu lớn lên và giữ vẹn đức tin mình
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, BCH Thanh & Tráng Niên, và sinh hoạt của HT.
* Hướng dẫn nhóm chương trình tuần sau ngày 15/12: Anh Trần-Nguyễn-Hải-Tuyên.

Last Update
10 Dec 2019
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Bài Giảng (2013) Bài Giảng (2014) Bài Giảng (2015) Bài Giảng (2016) Bài Giảng (2017) Bài Giảng (2018)
Bài Giảng (2019)
Tháng 12
08-12-19
Dối Mình (Luca 12:16-20)
01-12-19
Tạ Ơn Chúa ( Thánh Thi 103:1)
Tháng 11
24-11-19
Chương Trình Bình An Thịnh Vượng
(Công Vụ 26:10-16)
17-11-19
Đôi Mắt Đức Tin (Luca 18:35-43)
03-11-19
Tưởng (Luca 13:22-30)
Tháng 10
27-10-19
Hai Cách Phục Vụ
(Công Vụ 4:36 - 5:5)
20-10-19
Một Người Chúa Biết
(Giăng 14:22-23)
13-10-19
Thách Thức Về Lòng Yêu Chúa
(Mathiơ 15:8-9)
06-10-19
Tâm Tình Phục Vụ (2)
(Côlôse 3:23)
Tháng 09
29-09-19
Tâm Tình Phục Vụ (1)
(Côlôse 3:17)
22-09-19
Trong Kế Hoạch Của Chúa
(I Côrinhtô 1:26-31)
15-09-19
Được Gọi Bằng Tên Mới
(Sáng Thế 32:22-30)
01-09-19
Ba điều Ước (Xuất Hành 33:12-13)
Tháng 08
25-08-19
Cẩn Thận Về Cách Nghe
(Luca 8:5-15)
18-08-19
Hương Thơm Của Đức Tin
(Luca 7:36-50)
11-08-19
Đức Tin Chúa Khen Ngợi
(Mathiơ 8:5-13)
04-08-19
Cầu Nguyện Để Thắng Hơn
(Lu-ca 22:39-46)
Tháng 07
21-07-19
Vẻ Đẹp Chúa Yêu (Đaniên 1:8-9)
14-07-19
Nếu Ai Tin Ta (Giăng 14:12)
07-07-19
Chúa Đã Phục Hồi (Luca 22:31-32)
06-30-19
Có Phải Đó Là Ngài, Thưa Chúa?
(Mathiơ 11:2-6)
Tháng 06
06-23-19
Xin Cho Con Biết Lắng Nghe
(1 Samuên 3:1-4)
06-16-19
Yêu Con Bằng Tình Chúa
(2 Samuên 18:24-33)
06-09-19
Hướng Nhìn & Lựa Chọn
(Sáng Thế 13:5:18)
06-02-19
Thờ Phượng Chúa Đẹp Lòng
(Giăng 4:22-24)
Tháng 05
05-26-19
Điều Đáng Quan Tâm
(Luca 5:27-32)
05-19-19
La Bàn của Đức Chúa Trời
(Giăng 14:6-7)
05-12-19
Tình Mẹ Cho Con
(I Các Vua 3:16-27)
05-05-19
Đức Tin Sống (Gia-cơ 2:14-19)
Tháng 04
04-28-19
Chúa Sống Đâu Nào?
(Công Vụ 6:7-10; 7:53-60)
04-14-19
Những Câu Hỏi Từ Lòng Vô Tín
(Luca 22:63-71)
04-07-19
Đóng Kịch Với Chính Mình
(Mathiơ 27:3-5)
Tháng 03
03-31-19
Học Theo Chúa (Thánh Thi 131:1-2)
03-24-19
Chúa Vẫn Còn Thương (Êsai 7:1-14)
03-17-19
Ý Nghĩa Cuộc Đời
(2 Têsalônica 1:11-12)
03-10-19
Cửa Vào Nhà Cha (Luca 13:22-30)
03-03-19
Chẳng Kết Quả Gì (Giăng 21:5-8)
Tháng 02
02-24-19
Nỗi Buồn Theo Mắt Chúa
(2 Samuên 12:15-25)
02-17-19
Gần Chúa Hơn (Giăng 21:15-19)
02-10-19
Năm Hợi Nói Chuyện Heo
(Giêrêmi 17:7-8)
02-03-19
Cùng Đến Nhà Chúa (Giăng 2:13-22)
Tháng 01
01-27-19
Trang Điểm Mình Cho Chúa
(Êphêsô 4:1-2)
01-20-19
Không Biết Phải Làm Sao
(2 Sử Ký 20:1-13)
01-13-19
Đến Gần Bên Nguồn Sống
(Luca 8:40-56)
01-06-19
Làm Một Người Mới (Êphêsô 4:17-24)