Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

Đăng Ký Thờ Phượng – Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 10, 2020

Vietnamese Evangelical Baptist Church 2704 Verde Drive, Colorado Springs

Đăng Ký Tham Dự Chương Trình Thờ Phượng Chúa Tại Nhà Thờ Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 10, 2020   Rất vui khi Hội Thánh chúng ta được phép cùng nhau nhóm thờ phượng trở lại tại nhà thờ. Tuy nhiên, để tuân theo đề nghị của chính phủ địa phương trong việc tránh tụ họp trên 50% sức chứa, …

Đăng Ký Thờ Phượng – Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 10, 2020

Vietnamese Evangelical Baptist Church 2704 Verde Drive, Colorado Springs

Đăng Ký Tham Dự Chương Trình Thờ Phượng Chúa Tại Nhà Thờ Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 10, 2020   Rất vui khi Hội Thánh chúng ta được phép cùng nhau nhóm thờ phượng trở lại tại nhà thờ. Tuy nhiên, để tuân theo đề nghị của chính phủ địa phương trong việc tránh tụ họp trên 50 người, giảm …

Đăng Ký Thờ Phượng – Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 10, 2020

Vietnamese Evangelical Baptist Church 2704 Verde Drive, Colorado Springs

Đăng Ký Tham Dự Chương Trình Thờ Phượng Chúa Tại Nhà Thờ Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 10, 2020   Rất vui khi Hội Thánh chúng ta được phép cùng nhau nhóm thờ phượng trở lại tại nhà thờ. Tuy nhiên, để tuân theo đề nghị của chính phủ địa phương trong việc tránh tụ họp trên 50 người, giảm …