LỚP HỌC MÔN ĐỆ HÓA VÀ TRUYỀN GIẢNG (Level 1)

 

Ngày Bài Học Video Recording
2023-Jan-09 Giới Thiệu và Tổng Quát Xem
2023-Jan-16 01 – Sự Sống Vĩnh Cữu Xem
2023-Jan-30 02 – Sự Cứu Rỗi Qua Ân Điển Xem
2023-Feb-06 03 – Sự Công Chính Bởi Ân Điển Xem
2023-Feb-13 04 – Mối Quan Hệ Với Chúa Xem
2023-Feb-20 05 – Bản Chất Của Chúa Xem
2023-Feb-27 06 – Sự Ăn Năn Xem
2023-Mar-06 07 – Sự Cam Kết Xem
2023-Mar-12 08 – Lễ Báp Têm Nước Xem
2023-Mar-28 09 – Con Người Mới Trong Đấng Christ Xem
2023-Apr-23 10 – Con Người Mới Trong Đấng Christ – phần 2 Xem
2023-May-01 11 – Điều Gì Xảy Ra Khi Người Tin Chúa Phạm Tội Xem
2023-May-08 12 – Sự Trọn Vẹn Của Lời Chúa Xem
2023-May-15 13 – Chúa Không Phạm Tội Xem
2023-May-22 14 – Báp Têm Bằng Nước và Báp Têm Bằng Thánh Linh Xem
2023-May-29 15 – Ân Tứ Thuộc Linh Theo Kinh Thánh Xem
2023-Jun-05 16 – Ân Tứ Nói Tiếng Lạ Xem