Hội Thánh Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam, Colorado Springs, Colorado

Địa Chỉ Sinh Hoạt: 2704 Verde Drive, Colorado Springs, Colorado 80910 – xem bản đồ

 

Xem khúc phim tiểu sử của Hội Thánh trong giai đoạn 1991 – 2017

 

Mục Sư Quản Nhiệm: Lê Thành Chung & Bà Mục Sư Lê Thị Mỹ Hạnh

Ban Chấp Hành (Nhiệm Kỳ 2020-2022)

 • Trần Nguyễn Hải Tuyên  – Chấp sự trưởng
 • Lê Hoài Thương – Thư Ký
 • Nguyễn Khắc Sinh – Thủ Quỷ
 • Nguyễn Kim Điền – Ủy Viên Linh Vụ

Các Ban Ngành

 • Thanh Niên
  • Mai Quang Thoại – Trưởng nhóm
  • Đào Lê Linh – Thư Ký
 • Tráng Niên
  • Đặng văn Hùng – Trưởng nhóm
  • Trương Kiều Tiên – Phó nhóm
  • Hồ Thị Hạnh Nguyên – Thư ký
 • Ban Ẩm Thực
 • Ban Thờ Phượng
 • Cắm Hoa & Trang Trí

Lớp Học Kinh Thánh trong tuần

 • Lớp Người Lớn
 • Lớp Tráng Niên
 • Lớp học Kinh Thánh tiếng Anh

Lớp Trường Chúa Nhật  (từ 10:30 sáng, sau giờ ca ngợi tôn vinh)

 • Ấu Nhi
 • Nhi Đồng
 • Thiếu Niên

Lớp Học Tiếng Việt

 • 3 cấp học khác nhau