Bài Giảng Năm 2017

 

Bạn có thể nghe bài giảng trên mạng hoặc tải xuống máy của bạn

 

Tháng 12

12-31-17 | Khát Vọng Muốn Vâng Phục (Mathiơ 1:24-25; 2:13-15,19-23, Tiếng Anh: Matthew 1:24-25, Matthew 2:13-23)

12-24-17 | Khát Vọng Từ Trời (Giăng 3:16, Tiếng Anh: John 3:16)

12-17-17 | Khát Vọng Thật (Mathiơ 2:1-12, Tiếng Anh: Matthew 2:1-12)

12-10-17| Khát Vọng Lớn (2 Các Vua 2:1-15, Tiếng Anh: 2 Kings 2:1-15)

12-03-17 | Khát Vọng Đúng (Lu-ca 23:36-43, Tiếng Anh: Luke 23:36-43)

 

 

Tháng 11

11-26-17 | Sau Cảm Tạ Có Gì? (Lu-ca 17:11-19, Tiếng Anh: Luke 17:11-19)

11-19-17 | Hiểu Biết & Kính Sợ (MS Nguyễn-Huệ-Nhật)

11-12-17 | Hết Lòng Mà Làm (2 Côrinhtô 8:10-12, Tiếng Anh: 2 Corinthians 8:10-12)

11-05-17 | Tình Chúa Lớn Lắm (2 Cô-rinh-tô 1:20-22, Tiếng Anh: 2 Corinthians 1:20-22)

 

 

Tháng 10

10-29-17 | Cơ Nghiệp Trong Sự Sáng (Mathiơ 5:14-16, Tiếng Anh: Matthew 5:14-16)

10-22-17 | Muối Của Đất (Mathiơ 5:13, Tiếng Anh: Matthew 5:13)

10-15-17 | Chúa Cứu Cho Mục Đích (Lời chứng của Cô Bảo Trâm)

10-15-17 | Con Người Cũ, Con Người Mới (MS Nguyễn-Huệ-Nhật)

10-08-17 | Trả Lại Cho Ai (Ma-thi-ơ 22:15-22, Tiếng Anh: Matthew 22:15-22)

10-01-17 | Chúa Vẫn Yêu Hoài (Giô-na 4:1-11, Tiếng Anh: Jonah 4:1-11)

 

 

Tháng 09

09-24-17 | Hãy Đến Gần Chúa (Thánh Thi 130:1-8, Tiếng Anh: Psalm 130:1-8)

09-17-17 | Soi Gương Trong Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)

09-10-17 | Thiếu Hụt Sự Sống Sung Mãn (Lu-ca 15:25-32, Tiếng Anh: Luke 15:15-32)

09-03-17 | Huyền Nhiệm Tình Yêu Cơ Đốc (I Côrinhtô 13:8-13, Tiếng Anh: 1 Corinthians 13:8-13)

 

 

Tháng 08

08-27-17 | Bản Chất Tình Yêu Cơ Đốc (I Côrinhtô 13:4-7, Tiếng Anh: 1 Corinthians 13:4-7)

08-20-17 | Giá Trị Tình Yêu Cơ Đốc (I Côrinhtô 13:1-3, Tiếng Anh: 1 Corinthians 13:1-3)

08-06-17 | Đừng Lừa Dối Mình (Giảng Bồi linh – Vancouver)

08-06-17 | Chớ Lấy Nghe Làm Đủ (Giảng Bồi linh – Vancouver)

08-05-17 | Hãy Làm Theo Lời (Giảng Bồi linh – Vancouver)

 

 

Tháng 07

07-30-17 | Đất Sét Trong Tay Thợ Gốm (Giêrêmi 18:1-6, Tiếng Anh: Jeremiah 18:1-6)

07-23-17 | Liên Minh Của Những Anh Hùng (Nêhêmi 2:17-20, Tiếng Anh: Nehemiah 2:17-20)

07-16-17 | Hiếu Kính Cha Mẹ (Xuất Hành 20:12, Tiếng Anh: Exodus 20:12) MS Nguyễn-Huệ-Nhật

07-09-17 | Không Có Chúa Nào Khác (2 Các Vua 5:8-19, Tiếng Anh: 1 Kings 5:8-19)

07-02-17 | Sự Đau Buồn Sanh Hối Cải (2 Samuên 12:15-23, Tiếng Anh: 2 Samuel 12:15-23)

 

 

Tháng 06

06-25-17 | Ân Điển Tuyệt Vời (Giăng 8:1-11, Tiếng Anh: John 8:1-11)

06-18-17 | Cha Nào Con Nấy (Sáng Thế 22:1-8, Tiếng Anh: Genesis 22:1-8)

06-11-17 | Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội (Giăng 1:1-5, Tiếng Anh: John 1:1-5) MS Nguyễn-Huệ-Nhật

06-04-17 | Người Mẫu (I Timôthê 4:8,12, Tiếng Anh: 1 Timothy 4:8,12)

 

 

Tháng 05

05-28-17 | Không Chỗ-Nhiều Chỗ (Giăng 14:1-4, Tiếng Anh: John 14:1-4) (Mục Sư Mã-Phúc-Thanh-Tươi)

05-21-17 | Kẻ Có Lòng Nghèo Khó (Mathiơ 5:3, Tiếng Anh: Matthew 5:3) (Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)

05-14-17 | Đức Tin Của Mẹ (2 Các Vua 4:16-30, Tiếng Anh: 2 Kings 4:16-30)

05-07-17 | Chiến Trận Thuộc Linh (I Phierơ 5:8-9, Tiếng Anh: 1 Peter 5:8-9)

 

 

Tháng 04

04-30-17 | Hạnh Phúc Bên Chúa (Thánh Thi 37:1-7, Tiếng Anh: Psalm 37:1-7)

04-23-17 | Đau Khổ & Hạnh Phúc Khi Sống Trên Đất (Mục Sư Nguyễn-Huệ-Nhật)

04-16-17 | Làm Sống Điều Đã Chết (Luca 24:13-35, Tiếng Anh: Luke 23:13-35)

04-09-17 | Di Sản Từ Trên Thập Tự (Luca 23:32-34, Tiếng Anh: Luke 23:32-34)

04-02-17 | Chúa Vẫn Ở Đó (Thánh Thi 139:7-12, Tiếng Anh: Psalm 139:7-12)

 

 

Tháng 03

03-26-17 | Thắng Hơn Nỗi Lo (Mathiơ 6:25-34, Tiếng Anh: Matthew 6:25-34)

03-19-17 | Tập Tành Lòng Tin Kính (2 Các Vua 4:1-7, Tiếng Anh: 2 King 4:1-7)

03-12-17 | Hết Lòng Mà Làm (Công Vụ 3:1-11, Tiếng Anh: Acts 3:1-11)

03-05-17 | Làm Người Vĩ Đại (I Các Vua 17:1-10, Tiếng Anh: 1 King 17:1-10)

 

 

Tháng 02

02-26-17 | Yêu Trong Đức Tin (I Samuen 18:3-4, Tiếng Anh: 1 Samuel 18:3-4)

02-19-17 | Ý Nghĩa Bước Thụt Lùi (Sáng thế 9:20-23, Tiếng Anh: Genesis 9:20-23) Mục Sư Nguyễn-huệ-Nhật

02-12-17 | Chúa Vẫn Yêu Hoài (Rôma 8:35, Tiếng Anh: Romans 8:35)

02-05-17 | Luật Mới cho Người Mới (Giăng 13:34-35, Tiếng Anh: John 13:34-35)

 

 

Tháng 01

01-29-17 | Phước Thật (Thánh Thi 1:1-2, Tiếng Anh: Psalm 1:1-12)

01-22-17 | Người Mới (Giăng 15:4-6, Tiếng Anh: John 15:4-6)

01-15-17 | Tiếng Chúa Gọi (Sáng Thế 12:1-3, Tiếng Anh: Genesis 12:1-3)

01-01-17 | Bắt Đầu Năm Mới (2 Côrinhtô 5:17-18a, Tiếng Anh: 2 Corinthians 5:17-18) Giảng ở HT Richmond, Melbourne, Australia