20190719_190615

Sinh Hoạt Lớp Thiếu Nhi (2019)

20190907_Retreat

Trại Bồi Dưỡng 2019

20200126_Tet

Tết Canh Tý 2020 – Hội Thánh Truyền Giáo Báp Tít Colorado Springs

2019_MucSu

Ông Bà Mục Sư Lê Thành Chung (2019)

20161127_Retreat_group

Trại Bồi Dưỡng 2016 – Lake Dillon

20190721_105322

Kịch Hoàng Hậu Exơtê (2019)

2018_MucSu_2

Ông Bà Mục Sư Lê Thành Chung (2018)

20180826_Retreat

Trại Bồi Dưỡng 2018 – Sky Ranch

20161126_Retreat

Trại Bồi Dưỡng 2016 – Lake Dillon

20190201_Tet

Tết Kỷ Hợi 2019

20181223_ChristmasChoir

Ca Đoàn Giáng Sinh 2018

2022 Christmas Choir

2022 Christmas Choir

20190721_110419

Thiếu Niên – Thánh Kinh Hè 2019

20170721_VBS

Thánh Kinh Hè 2017 – Heroes Alliance

2019 New Year Dance Group

Nhóm Múa Nón Lá – Tết 2019

2023 Church Retreat at Silver Cliff Ranch

Church Retreat at Silver Cliff Ranch – September 2023

2019 Youth Group Retreat

Bồi Dưỡng Thanh Niên 2019 Tháng 5

20180501_Youth_Retreat.jpg

Trại Bồi Dưỡng Thanh Niên 2018

20190720_VBS

Thánh Kinh Hè 2019

Chào mừng quí vị đến với Hội-Thánh Truyền-Giáo Báp-Tít Việt-Nam tại Colorado Springs, Colorado, US. Website nầy được thiết kế chỉ mong làm cánh thư để giới thiệu cùng quí vị một Tin Lành Cứu Rỗi từ Trời. Nguyện Đức Chúa Trời là Nguồn Cứu Rỗi ban phước cho những ai đọc những bài viết, nghe những lời chứng, và tìm đến thờ phượng Ngài làm Nguồn Sống đời mình

Bài Đăng

Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Thánh

Sinh Hoạt

Dâng Hiến

Bạn Có Thể Dâng Hiến Qua Mạng
Giải Đáp Thắc Mắc Về Việc Dâng Hiến   Làm sao tôi có thể dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Báp Tít tại Colorado Springs? Bạn có thể dâng hiến bằng cách:...
Xem tiếp "Bạn Có Thể Dâng Hiến Qua Mạng"

Xem Những Bài Đăng Gần Đây

Những bài viết, bài giảng, tài liệu và thông báo mới đăng nhất.
Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 6, 2024: Trách Nhiệm Của Người Cha
Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 6, 2024 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHA Thầy Nguyễn Lê Ân Tư Kinh Thánh:  2 Sa-mu-ên 18:31-33 (2 Samuel 18:31-33) Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:1-4 (Ephesians...
Xem tiếp "Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 6, 2024: Trách Nhiệm Của Người Cha"
Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 6, 2024: Sống Trong Năng Quyền
Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 6, 2024 SỐNG TRONG NĂNG QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 3:16-19 (Ephesians 3:16-19) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:20 (Ephesians 3:20)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/06-09-24_Song_trong_nang_quyen.mp3...
Xem tiếp "Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 6, 2024: Sống Trong Năng Quyền"
Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 6, 2024: Đấng Làm Việc Lành
Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 5, 2024 Đấng Làm Việc Lành Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Mác 8:22-26 (Mark 8:22-26) Câu Gốc: Phi-líp 1:6 (Philippians 1:6)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/06-02-24_Dang_lam_viec_lanh.mp3...
Xem tiếp "Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 6, 2024: Đấng Làm Việc Lành"
Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 5, 2024: Học Theo Chúa Giê-xu
Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 5, 2024 HỌC THEO CHÚA GIÊ-XU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 2:6-11 (Matthew 2:6-11) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 11:29 (Matthew 11:29)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-26-24_Hoc_theo_Chua_Jesus.mp3...
Xem tiếp "Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 5, 2024: Học Theo Chúa Giê-xu"
Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 5, 2024: Sai Lầm Trong Đức Tin
Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 5, 2024 SAI LẦM TRONG ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 19:16-22 (Matthew 19:16-22) Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:10 (2 Peter...
Xem tiếp "Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 5, 2024: Sai Lầm Trong Đức Tin"
Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 5, 2024: Người Nữ Được Khen Ngợi
Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 5, 2024 NGƯỜI NỮ ĐƯỢC KHEN NGỢI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  2 Các Vua 4:8-10, 14-17, 20-23, 30-35 (2 Kings 4:8-10, 14-17,...
Xem tiếp "Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 5, 2024: Người Nữ Được Khen Ngợi"