Giải Đáp Thắc Mắc Về Việc Dâng Hiến

 

Làm sao tôi có thể dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Báp Tít tại Colorado Springs?

Bạn có thể dâng hiến bằng cách:

  • Dùng thẻ tín dụng (creditcard) trực tiếp qua mạng trên trang web của Hội Thánh. Xin bấm vào trang Dâng Hiến hoặc cái link này
  • Gởi check đến địa chỉ: 2704 Verde Drive, Colorado Springs, Colorado, 80910
  • Dâng tiền mặt, bỏ vào thùng dâng hiến tại nhà thờ, trong ngày thờ phượng

 

Dâng hiến qua mạng là như thế nào? Làm sao tôi biết Hội Thánh có nhận được số tiền đó không?

Trong trang Dâng Hiến, bạn sẽ điền vào số tiền và số thẻ tín dụng của mình. Khi nạp đơn, dữ liệu đó sẽ được thanh toán cũng như khi bạo kéo thẻ tín dụng tại cửa hàng tạp phẩm. Biên lại sẽ được gởi qua email của bạn xác nhận số tiền bạn đã dâng hiến. 

 

Dâng hiến bằng thẻ tín dụng qua mạng có an toàn không?

Để bảo đảm an toàn trong việc dùng thẻ tín dụng trong việc dâng hiến, trang web của chúng tôi sử dụng

  • Secured Sockets Layer (SSL) và HTTPS để mã hóa dữ liệu khi nạp đơn
  • Không lưu trữ những tài liệu thẻ tín dụng của bạn
  • Gởi email để xác định số tiền ghi nhận.

Bạn nên kiểm tra tài khoảng của thẻ tín dụng, và lưu trữ email ghi nhận trong sự dâng hiến. Nếu có thắc mắc, hoặc cần thay đổi xin vui lòng liên lạc cùng với chúng tôi.

 

Nếu dâng hiến bằng check, tôi ghi check cho ai?

Xin viết check trên dòng “Payable to” cho “Vietnamese Evangelical Baptist Church”, hoặc là viết tắc “VEBC”

 

Tôi có phải là thành viên của Hội Thánh mới được dâng hiến không?

Bạn không cần phải là thành viên của Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam tại Colorado Springs để mà dâng hiến. Hội Thánh xin cảm ơn sự đóng góp và dâng hiến của bạn. 

 

Dâng hiến cho Hội Thánh Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam tại Colorado Springs có được dùng để khai trừ thuế không?

Hội Thánh Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam tại Colorado Springs  là một cơ quan tôn giáo không lợi nhuận 501(c) đã đăng ký chính thức với chính phủ Hoa Kỳ. Số tiền dâng hiến của bạn cho Hội Thánh Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam tại Colorado Springs có thể được dùng trong việc khai trừ thuế, dựa theo luật pháp vùng bạn cư trú. Xin bạn tham khảo và liên lạc với người làm kế toán cho bạn, hoặc người cố vấn về thuế vụ để biết chi tiết.

 

Làm sao tôi có thể nhận được thư biên nhận dâng hiến dể dùng cho việc khai thuế?

Nếu bạn dâng hiến qua mạng, bạn sẽ nhận biên nhận cho mỗi lần dâng hiến. Bạn có thể lưu trữ những biên nhận này cho việc khai thuế. 

Tuy nhiên, dựa vào tên và địa chỉ trong mỗi lần bạn dâng hiến (bằng check, phong bì, hoặc qua mạng), số tiền dâng hiến của bạn sẽ được ghi nhận và tổng kết cho cả năm. Vào đầu năm mới, trước mùa làm thuế cá nhân, Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam tại Colorado Springs sẽ gởi biên nhận về số tiền bạn đã dâng hiến cho Hội Thánh vào năm trước. Xin lưu ý nếu bạn thay đổi địa chỉ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để được biết địa chỉ mới.