Một niềm vui ngập tràn trong buổi nhóm đầu tiên của năm 2020, Chúa Nhật ngày 5 tháng 1. Sau bài giảng của Mục Sư về đề tài “Khi Giêxu Vô Lòng“, Mục Sư mời gọi và một số em thiếu niên bước lên muốn công khai cầu nguyện tin nhận Chúa. Timothy và Destiny là hai em sanh trưởng trong gia đình biết Chúa, sinh hoạt trong Hội Thánh và nghe nói về Ngài. Nhưng đây là giây phút quan trọng mà các em muốn tự mình công bố rằng em tin nơi Chúa Giêxu là Cứu Chúa của mình. 

Vy, Destiny, Tim D và Tim P cầu nguyện tin nhận Chúa

Cầu nguyện tin nhận Chúa (2020/01/05)

Em Vy bước lên trước, muốn được cầu nguyện, đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Em đã đi sinh hoạt chung với các bạn Thiếu Niên, và nghe nói về Ngài. Giờ đây, em muốn công khai cầu nguyện trước Chúa, và trước Hội Thánh. Hội Thánh cũng vui mừng khi Tim  cũng bước lên muốn tái dâng mình cho Chúa, khẳng định lại niềm tin của mình.

Mục Sư Chung hướng dẫn các em trong lời cầu nguyện. Buổi nhóm kết thúc với niềm vui tràn đầy, và Hội Thánh chúc mừng các em trong quyết định đặc biệt này trên cuộc đời của các em. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *