2 Comments

    1. Chân thành cảm ơn bạn đã cho chúng tôi hay, và xin lỗi trong những sai sót này. Bài giảng đúng của tuần đã được đăng lên. Nguyện xin Chúa ban phước dư dật trên bạn.

      webadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *