Ngày 17 Tháng 3, 2020
Thông báo đặc biệt về sinh hoạt tại Hội Thánh Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam, tại Colorado Springs:
 

Trong những ngày qua, chúng ta đã nhận được thông tin đề nghị và yêu cầu của chính phủ, tiểu bang, và Trung Tâm Phòng Chống và Ngăn Chặn Bệnh (CDC) về việc tránh họp mặt trên 50 người, nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn Coronavirus (có tên là COVID19).  Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự đã bàn bạc và đi đến quyết định tạm thời ngừng mọi chương trình sinh hoạt và họp mặt của Hội Thánh và tất cả các ban ngành kể từ ngày 17 tháng 3, 2020 cho đến khi có thông báo mới. Nếu có tin tức thay đổi trong tương lai, sẽ có thông báo mới gởi đến cùng các con cái Chúa. Các con cái Chúa có thể đọc thông báo, nghe bài giảng, đọc bài viết trong trang website của Hội Thánh: https://springsvbc.com. Nếu quí vị muốn dâng hiến, xin gởi về địa chỉ 2704 Verde Drive, Colorado Springs, CO 80910, hoặc xin liên lạc cùng Thủ Quỷ Nguyễn Khắc Sinh. 
 
Việc quyết định khó khăn này nhằm mục đích để bảo toàn sức khỏe của mọi người, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn, và tuân theo sự yêu cầu của ban lãnh đạo đất nước.  Xin các con cái Chúa nhớ rửa tay cẩn thận, tránh sờ lên mặt, giữ khoảng cách với người khác, và không nên đi ra ngoài. 
 
Hãy nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện và cầu xin Chúa tể trị, chữa bệnh và giải cứu mọi người trong thời gian khó khăn này. 
 
– Mục Sư & Ban Chấp Sự Hội Thánh.
 
————————————
March 17th, 2020
Special Announcement about church services of Vietnamese Evangelical Baptist Church in Colorado Springs:
 
In the last few days, we have received recommendation and request from the government office, local state official, and Center of Disease Control and Prevention (CDC) to avoid gathering of over 50 people, preventing the spreading of COVID-19 virus (also known as novel Coronavirus.)  Our Senior Pastor and Deacons have met together and decided to temporarily cancel all in-person church services and all activities of small groups from March 17th, 2020 until further notice. If there are changes in future, there will be new announcement to notify the congregation. You are encouraged to visit our church website https://springsvbc.com to listen to sermons, read message, and announcement. For donation and offering, please send mail to 2704 Verde Drive, Colorado Springs, CO 80910, or contact our church treasurer, Sinh Nguyen. 
 
This decision of canceling in-person services and activities is for the health concern of attendees, and to prevent the spread of the virus, according to the recommendations of our nation leaderships. Please remember to wash your hands carefully, keep distance from other, and stay in your home. 
 
Keep each other in prayers, and lift up our nations and people to Go, who can rescue and heal all of our diseases, in this difficult time.
 
– Senior Pastor and Deacons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *