Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 12, 2022

THIÊN CHÚA TRỞ NÊN CON NGƯỜI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh & Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *