Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 6, 2024

SỐNG TRONG NĂNG QUYỀN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 3:16-19 (Ephesians 3:16-19)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:20 (Ephesians 3:20)
 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *