Cảm Ơn Sự Dâng Hiến Của Bạn!

Xin chân thành cảm ơn dự dâng hiến rời rộng của bạn cho công việc Chúa tại Hội Thánh Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam tại Colorado Springs, Colorado (VEBC). Chúng tôi đã nhận sự đóng góp của bạn qua mạng, và sẽ gởi email ghi nhận sự dâng hiến này qua địa chỉ email bạn đã điền đơn. Mọi dâng hiến của bạn cho VEBC được miễn thuế, và sẽ được tổng kết trong biên nhận dâng hiến của năm và gởi về địa chỉ nhà bạn, để có thể lưu lại cho việc khai thuế thu nhập của năm. Nếu bạn có thắc mắc gì về vấn đề dâng hiến, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.

Một lần nữa, xin cảm ơn sự đóng góp, cộng tác trong sự dâng hiến của bạn với công việc Chúa tại Hội Thánh Truyền Giáo Báp Tít Việt Nam Colorado Springs, Colorado. Cầu xin Chúa ban ơn dư dật lại trên bạn.

Mục Sư Quản Nhiệm & Ban Chấp Sự

 


Thank You for Your Donation!

We appreciate so much for your generosity in donation to Vietnamese Evangelical Baptist Church at Colorado Springs, Colorado (VEBC). We have received your online donation submission, and you should be receiving donation confirmation from us via email you have submitted on the form. Your donations to VEBC are tax-deductible, and you will receive a contribution receipt for your total contributions in the year to your mailing address for income tax filing purpose. If you have any question regarding your donation, please feel free to contact us.

Once again, we thank you for your support, and contribution to our ministries at Vietnamese Evangelical Baptist Church, Colorado Springs, Colorado. May God bless you abundantly. 

Senior Pastor & Deacons. 

 


** Vietnamese Evangelical Baptist Church (VEBC) is an exempt organization as defined in Section 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code and, accordingly, donations are tax deductible to the extent allowable by the law in your particular jurisdiction. Individuals outside of the United States may not be entitled to a tax deduction for gifts to VEBC. Please consult your personal advisors on all legal, tax, or financial issues related to your gift or personal matters. Nothing contained on this website or in any of its documents, attachments, or links: (a)should be considered legal, tax, or financial advice, and (b) is intended or written to be used, and cannot be used for the purpose of avoiding tax-related penalties. Contributions are solicited with the understanding that VEBC has complete control over the use of all donated funds.