Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 7, 2023

SỰ ĂN NĂN TRỄ MUỘN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giô-suê 7:1, 11-12, 20-26 (Joshua 7)

Câu Gốc: Giô-suê 7:12 (Joshua 7:12)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *