Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 7, 2023

BỐN NGUYÊN TẮC MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG

Thầy Nguyễn Ân Tứ

Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:7-10 (Galatians 6:7-10)

Câu Gốc: Ga-la-ti 6:9 (Galatians 6:9)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *