Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 9, 2023

CỦA LỄ DÂNG CHO CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:6-13 (Matthew 26:6-13)

Câu Gốc: Giăng 12:26 (John 12:26)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *