BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì
2. Một người cầu nguyện dài dòng vì
3. Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì
4. Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình
5. Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______
6. Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm
7. Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho
8. Điều trước nhất nên tìm kiếm là
9. Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên
10. Người giả hình là người
11. Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn
12. Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì
13. Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...
14. Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn
15. Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...
16. Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì
17. Cửa rộng, đường khoảng khoát
18. Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?
19. Phước cho người có lòng trong sạch, vì
20. Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *