Tin Vui: Tín Hữu Tin Nhận Chúa

Một niềm vui ngập tràn trong buổi nhóm đầu tiên của năm 2020, Chúa Nhật ngày 5 tháng 1. Sau bài giảng của Mục Sư về đề tài “Khi Giêxu Vô Lòng“, Mục Sư mời gọi và một số em thiếu niên bước lên muốn công khai cầu nguyện tin nhận Chúa. Timothy và Destiny là hai em sanh trưởng …