Chúa Nhật ngày 05 tháng 04, 2020

KINH NGHIỆM CHÚA TỪ GIỮA NGHỊCH CẢNH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thánh Thi 46:1-11    (Tiếng Anh: Psalm 46:1-11)

If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below

 

One Comment

  1. Nhân dịp cách ly “Coronavirut”, mà ThuyLiên được nhận nhiều Sứ điệp của Chúa nhiều lần trong tuần…Hội Thánh Rocky Mountain Calvary Colorado Springs, CO. & Hội Thánh Avegelical Baptist Mission Colorado Springs, CO.
    Cám ơn các vị Mục Sư! Eric Cartier, Mục Sư Chung Lê…tại địa phương này…

    ThuyLien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *