Rất đáng tiếc mùa Phục Sinh năm nay 2020, chúng ta không thể gặp mặt nhau tại nhà thờ để cùng thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, dầu xa cách, chúng ta vẫn có thể cùng hiệp nhau trong tinh thần thờ phượng Chúa, kỷ niệm sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Jêsus tại nhà riêng.

Vào Thứ Sáu ngày 10 tháng 4, 2020, lúc 7:00pm, xin quí vị cùng họp lại trong gia đình, chuẩn bị bánh và nước nho tại nhà riêng mình, theo số người trong nhà đã chịu phép báp têm. Chúng ta sẽ kỷ niệm sự Thương Khó của Chúa chúng ta qua màn ảnh trong trang web của Hội Thánh, và sau đó cùng dự Tiệc Thánh với nhau. 

Cầu xin Chúa Cứu Thế ở cùng và ban bình an trên quí vị và gia đình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *