LƯU Ý: NHỮNG BÀI THI ONLINE NỘP SAU 00:00AM NGÀY 16 THÁNG 12

SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤM ĐIỂM TRONG DANH SÁCH TỔNG KẾT

CỦA HỘI THÁNH VÀO SÁNG CHÚA NHẬT 27/12/2020

KINH THÁNH THI TRẮC NGHIỆM MÙA GIÁNG SINH 2020

Mathiơ đoạn  5, 6 & 7

Hướng dẫn:

 

 • Bài thi trên website chỉ hiển thị bắt đầu từ 12g trưa Chúa Nhật 17/12/2020
 • Bài thi gồm có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi có nhiều câu trả lời khác nhau
 • Đọc kỹ các câu trả lời và chỉ chọn MỘT câu nào bạn cho là đúng nhất
 • Làm đúng tất cả, bạn sẽ được 100 điểm. Mỗi câu không trả lời hoặc trả lời sai sẽ bị trừ 2 điểm
 • Bạn chỉ có tất cả 30 phút để điền Họ tên, Thành phố, và Email theo yêu cầu và làm bài thi. Nếu không có email, có thể để trống.
 • Bạn chỉ dùng trí nhớ và không được mở Kinh Thánh xem
 • Khi bạn click vào để thi, đồng hồ nằm ở cuối bài thi sẽ đếm lui 30 phút. Bài thi sẽ tự Submit lúc hết giờ.
 • Nếu bạn làm xong trước thời gian qui định, có thể click vào Submit để nộp bài
 • Bạn đã SẴN SÀNG chưa? Chúc bạn làm bài thi tốt nhé !
 • Xin click bài thi bằng TIẾNG VIỆT hoặc bằng TIẾNG ANH

THE BIBLE QUIZ CHRISTMAS 2020

Matthew 5, 6, & 7

Instruction:

 

 • The Quiz will show up on our website start at 12:00pm on Sunday 17th, Dec, 2020
 • The test has 20 questions. Each question has many different answer choices.
 • Please read the answer choice carefully, then choose only ONE answer that is correct
 • You will receive 100 points for all correct answers. Any question with no answer or wrong answer will be substracted 2 points
 • You only have totally 30 minutes to fill out Your Name, City, and Email as required, then complete the quiz
 • Use your memory and do not open Bible
 • When you click to begin the test, the clock at the bottom of the page will begin countdown for 30 minutes. The quiz is automatically submitted.
 • You may submit the quiz when finished, before the time limit.
 • Are you READY? Good Luck !
 • Click to choose the Quiz in VIETNAMESE or ENGLISH

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *