Chúa Nhật ngày 20 tháng 12, 2020

Khi Chúa Hành Động

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 1:36-38 (Luke 1:36-38)

Câu Gốc: 1 Giăng 2:17 (1 John 2:17)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *