Sinh Hoạt Trong Tuần Chúa Nhật 2020/4/12

Hội Thánh chúng ta sẽ tiếp tục nhóm qua màn ảnh của Youtube https://www.youtube.com/channel/UCkMx239rCP3NE9djYutNlWQ/videos Hoặc website của Hội Thánh: springsvbc.com cho đến khi có thông báo khác Nhóm trên Zoom: Nếu quí vị nào muốn nhóm chung với nhau trên mạng Zoom bằng video , xin liên lạc với cô Hồng Thảo Tin Buồn: anh Nguyễn Hiền (em của anh Nguyễn …